Uitvoerende Dekaanskantoor

  Prof Lloyd Conley

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde
  +27 18 299 1766
  Lloyd.Conley@nwu.ac.za
  Gebou C6, Lokaal 261, Potchefstroomkampus


  Prof Maryna Reyneke

  Adjunkdekaan: Onderrig en Leer
  +27 18 299 1857
  maryna.reyneke@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kamer G12, Potchefstroomkampus
  PhD
  Assessering; Engelse taal in die kurriculum

  Dr Elize Küng

  Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebberverhoudinge
  +27 16 910 3087
  Elize.Kung@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer 136, Vanderbijlparkkampus


  Prof Washington Dudu

  Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie
  +27 18 389 2323
  Martha.Matashu@nwu.ac.za
  Gebou G, Lokaal G196, Mahikengkampus