Skooldirekteure

  Prof CP van der Vyver

  Adjunk-Skooldirekteur (Waarnemend) en medeprofessor
  +27 18 299 4587
  cp.vandervyver@nwu.ac.za
   Gebou B11, Kantoor G61, Potchefstroom
  PhD (Onderwysbestuur en leierskap), M.Ed. (Onderwysbestuur en vergelykende studies), B.Ed. (Onderwysbestuur), HOD, B.Sc.
  Onderwysbestuurleierskap

  Dr Deon van Tonder

  Adjunk-Direkteur: Besigheid en Sosiale Studies in Onderwys; Medeprofessor
  016 910 3059
  deon.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou: 11B, Kantoor 141, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  BCom, HED, BTech, MEd, PhD
  Professional Development of Teachers, Cognitive development, Internship, Induction, Self-directed Learning. Economic and Management Sciences in Education.

   Dr Elsabe Wessels

  Adjunk-Direkteur: SPE
  +27 18 389 2733
  Elsabe.Wessels@nwu.ac.za
  Gebou A2I , Kantoor 166, MafikengKampus, Mafikeng


  Dr Elsabe Wessels

  Adjunk-Skooldirekteur en Lektor: Mafikeng Campus
  +27 18 389 7581
  Elsabe.Wessels@nwu.ac.za
  Gebou A2 Blok I, Kantoor 166, Mafikeng Campus, Mafikeng


  Prof Erika Serfontein

  Skool Direkteur (Waarnemend): SPSE
  +27 16 910 3458
  erika.serfontein@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BA(Regte), B.IURIS, LLB, HOD, VDO (LSEN), MEd, PhD
  Fundamentele Regte; Onderwysreg

  Dr Ewie Erasmus

  Adjunk-Direkteur en Lektor: SCSSE
  +27 18 299 4722
  Ewie.Erasmus@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 242, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BMus, MMus, PhD
  Musiekonderwys en welstand; inklusiewe onderwys vir volwassenes

  Prof Johnnie Hay

  Skooldirekteur: SPE
  +27 16 910 3143
  Johnnie.Hay@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 105, Vaalkampus
  BA, BA Hons Clinical Psychology, MA Clinical Psychology, HDE Guidance, PhD (Child Psychology)
   Opvoedkundige Ondersteuningsdienste, Inklusiewe Onderwys, Volwasse Leer

  Prof Julialet Rens

  Adjunk-Direkteur: SPE
  +27 18 299 1893
  Julialet.Rens@nwu.ac.za
  Gebou B10 - Kantoor G29, Potchefstroomkampus
  BA (PU vir CHO), HED (PU vir CHO), BEd (PU vir CHO), MEd (PU vir CHO), PhD (NWU)
  Readiness of beginner teachers, Life Orientation and Life Skills as important school subjects and diversity and values as part of holistic development and wellness of school communities

  Prof Kotie Kaiser

  Skooldirekteur: SLE
  +27 18 299 4747
  Kotie.Kaiser@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 207, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  BA, HDE, BA(Hons), MA, PhD
  ESL teaching and learning, LAC, Multilingual Pedagogies

  Dr Magda Kloppers

  Adjunk-Direkteur: SMSTE
  +27 16 910 3084
  magda.kloppers@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 110, Vanderbijlparkkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD

  Dr Martha Matashu

  Skooldirekteur Besigheid en Sociale studies in Onderwys
  +27 18 389 2323
  Martha.Matashu@nwu.ac.za
  Gebou A9, Kantoor 104, Mahikengkampus, Mafikeng
  PhD, MBA, Bcom (Hons), NGOS, CISA, Sert: Bestuur van die Openbare Sektor, Sert: Data-Analise van die Ekonometriese paneel
  Ekonomie van Onderwys; Onderwys, mensekapitaal en ekonomiese ontwikkeling; Rekeningkundige didaktiek; Onderwysbestuur, bestuur en leierskap

  Prof Muchativugwa L Hove

  Adjunk-Direkteur: SLE
  +27 18 3892451
  22055215@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor G192, Mahikengkampus
  BA Hons; PGCE; PGDE; MA; PhD

  Dr Pentecost Nkhoma

  Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys; Senior Lektor
  +27 18 389 2297
  pentecost.nkhoma@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G195, Mahikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste

  Me Rina Steyn

  Persoonlike Assistent van Skool Direkteur
  +27 18 299 4709
  rina.steyn@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor G12, Potchefstroomkampus


  Dr Tshele Moloi

  Adjunk-Direkteur: SLE
  +27 (0)18 299 1875
  37591363@g.nwu.ac.za
  PhD