Tuis

Oorsig

Die Skool vir Professionele Studies in Onderwys bestaan uit die die vakgroepe Onderwysbestuursleierskap, Kurrikulumstudies, Filosofie en Navorsingmetodologie, Onderwysreg en -beleid asook Vergelykende Opvoedkunde

Studierigtings