Skooldirekteure

  Dr Albert Kemp

  Vakvoorsitter en Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 (0)18 299 4234
  albert.kemp@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MA, PhD
  Ingenieursgrafika en –ontwerp; 2D/3D CAD; 3D Drukwerk/Skandering

  Me Anitha Jansen van Vuuren

  Lektor
  +27 18 299 4598
  12575410@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor G31B, Potchefstroomkampus


  Dr Annamagriet de Wet

  Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4596
  annamagriet.dewet@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BCom, NGOS, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in en deur Onderwys; Geslagtelikheid en Seksualiteit in Onderwys; Teistering, Afknouing, Onderdrukking in Onderwys; Verskille en Diversiteit in Onderwys

  Mnr Arno Combrinck

  Lektor
  +27 18 285 2714
  arno.combrinck@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD (Tech) (NWU), BEd Hons (NWU)

  Dr Branwen Challens

  Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4754
  Branwen.Challens@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 211, Potchefstroomkampus
  BA, HDE, BEd, Business Management I, MEd, Certificate in Human Resource Management, Diploma in School Management, Phd
  Onderwysbestuursleierskap

  Dr Byron John Bunt

  Vakvoorstitter en Senior Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 16 910 3721
  Byron.Bunt@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 119, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kognitiewe Onderwys; Kritiese denke; Kreatiewe denke

  Dr Chantelle Bosch

  Vakgroepvoorsitter & Lektor
  +27 18 299 4768
  chantelle.bosch@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Cooperative Learning; Blended Learning; Curriculum Studies; Assessment

  Mnr Cobus Olivier

  Vakvoorsitter en Lektor
  +27 16 910 3572
  cobus.olivier@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 106, Vanderbijlparkkampus
  BA, HDE, Hons, MSc

  Prof Deon Vos

  Vakvoorsitter en Medeprofessor
  +27 18 299 4743
  deon.vos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 142, Potchefstroomkampus
  HOD, BA, BEd, MEd, PhD
  Onderwysbestuur en -leierskap; Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

  Prof Dorothy Laubscher

  Medeprofessor; Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4585
  dorothy.laubsher@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA (Hons), HDO, MEd en PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer

   Dr Lettie Botha

  Vakgroepleier en Lektor
  +27 18 299 4462
  Lettie.Botha@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G40, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd(Hons), MEd
  Lewensorientering

  Prof Elma Marais

  Medeprofessor en Vakgroepleier : Afrikaans vir Onderwys
  +27 018 299 4725
  elma.marais@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 229, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD, MA, BAHons, BEd, PGDIP
  Children and Youth Literature, Integration of technology in the Classroom, Teaching Practice, Play pedagogy in the Language Classroom

  Ms Marike Annandale

  Lektor
  +27 (0)18 299 4555
  24116297@g.nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G58, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  MEd
  Self-directed learning; English teacher training; feedback and assessment in English language learning

  Dr Matome Mabiletja

  Senior Lektor
  +27 18 285 2103
  matome.mabiletja@nwu.ac.za
  Gebou C6, Potchefstroomkampus
  PhD

  Dr Merna Meyer

  Vakvoorsitter en Lektor: Skeppende kunste vir Onderwys
  +27 18 299 1060
  merna.meyer@nwu.ac.za
  Gebou C7A, Kantoor 7A, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  MEd, PhD (Kurriukulumstudies)
  Sosiale betrokke kuns, Professionele ontwikkeling in diverse kontekste

  Dr Salome Romylos

  Vakgroepvoorsiter en Lektor: Engels vir Onderwys
  +27 18 299 4749
  Salome.Romylos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 202, Potchefstroomkampus
  BA Hons, HOD, MA
  Engelse Letterkunde en die onderrig daarvan; Onderrig deur die medium van Engels; Engelse letterkunde in die Grondslagfase

  Dr Tshepo Tapala

  Lektor: Onderwysbestuursleierskap
  +27 18 852084
  Tshepo.Tapala@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  MTech
  Education Management

  Dr Viné Petzer

  Vakvoorsitter en Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskaponderwys
  +27 16 910 3088
  vine.petzer@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 127, Vanderbijlpark
  BCom, HED, Honneurs in Opvoedkunde, MEd
  Rekeningkunde in Opvoedkunde, Kritiese denke in Opvoedkunde