Personeel - Lewensoriëntering

  Prof Julialet Rens

  Adjunk-Skooldirekteur en Lektor
  +27 18 299 1893
  Julialet.Rens@nwu.ac.za
  Gebou B10 - Kantoor G29, Potchefstroomkampus
  BA (PU for CHE), HED (PU for CHE), BEd (PU for CHE), MEd (PU for CHE), PhD (NWU)
  Readiness of beginner teachers, Life Orientation and Life Skills as important school subjects and diversity and values as part of holistic development and wellness of school communities

   Dr Lettie Botha

  Vakgroepleier en Lektor
  +27 18 299 4462
  Lettie.Botha@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G40, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd(Hons), MEd
  Lewensorientering

   Dr Carmen Joubert

  Adjunk-Vakgroepleier en Lektor
  +27 16 910 3096
  Carmen.Joubert@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor 128, Vaaldriekhoekkampus
  PhD of Philosophy: Education Psychology, MEd of Arts: Psychology, PGCE, B.PSYCH-4 year degree
  Psychological Counselling

   Dr Corlia Twine

  Lektor
  +27 18 299 2149
  Corlia.Twine@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Opvoedkunde; Leerder- en student ondersteuning; Aggressie en geweld; Sosiale geregtigheid

   Dr Pieter Swarts

  Lektor
  +27 18 299 4895
  Pieter.Swarts@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 139, Potchefstroomkampus
  Phd
  Lewensorientering

   Dr Isabel Payne-van Staden

  Senior Lektor
  +27 18 285 2427
  Isabel.VanStaden@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G51, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD
  Opvoedkundige Sielkunde, Leerderondersteuning, Inklusiewe Onderwys en Lewens Orientering

   Me Charlene Engelbrecht

  Lektor
  +27 18 389 2090
  Charlene.Engelbrecht@nwu.ac.za
  Gebou A2I, Kantoor G71, MafikengKampus, Mafikeng


  Me Vernique Diedricks

  Junior Lektor
  Vernique.Diedricks@nwu.ac.za
  Building: A16 Office:140, Vanderbijlpark


  Me Nosipho Nxumalo

  Junior Lektor
  +27 18 285 2041
  25012282@mynwu.ac.za
  Building B11 Office: G158, Potchefstroom