Personeel - Onderwysreg


  Dr Nicholus Mollo

  Lektor
  +27 18 299 2141
  nicholus.mollo@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysreg; Menseregte; Leerderdissipline; Arbeidsreg in die Onderwys

  Prof Marius Smit

  Medeprofessor
  +27 18 299 4325
  marius.smit@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G26, Potchefstroomkampus
  DNatCo, BCom, NGOS, LLB, LLM, PhD
  Onderwysreg; Demokrasie en skoolbestuur; Fundamentele regte in die onderwys; Arbeidsreg in die onderwys

  Dr Annamagriet de Wet

  Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4596
  annamagriet.dewet@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BCom, NGOS, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in en deur Onderwys; Geslagtelikheid en Seksualiteit in Onderwys; Teistering, Afknouing, Onderdrukking in Onderwys; Verskille en Diversiteit in Onderwys

  Dr Kgale Mampane

  Lektor
  Kgale.Mampane@nwu.ac.za
  Mahikeng Kampus, Mafikeng
  MEd en PhD
  Onderwysreg

  Dr Cecile Eloff

  Lektor
  +27 18 299 1908
  cecile.eloff@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G22, Potchefstroomkampus
  HOD, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in die Onderwys; Menseregte-onderwys; Menseregtegeletterdheid; Onderwysreg; Leerderdissipline