Personeel - Kurrikulumstudies

  Dr Aloysius Claudian

  Lektor
  +27 (0)18 389 2032
  Aloysius.Seherrie@nwu.ac.za
  Gebou A2, Blok B, Kantoor G14, Mahikeng Campus, Mafikeng
  HDE, ACE, BEd (Hons), MEd en PhD
  Curriculum Studies; Cooperative Learning

  Dr Celestin Mayombe

  Senior Lektor
  +27 (0)18 389 2092
  37065033@nwu.ac.za
  Gebou A2, Block B, Kantoor G79, Mahikeng kampus, Mafikeng
  M.Soc.Sc, MEd en PhD
  Curriculum studies, teaching and learning approaches, vocational skills training, work-integrated learning (WIL), Adult Education and Training (AET), Non-Formal Education and Training (NFET), Skills development for poverty reduction, youth skills training

  Mr Grantt Gouws

  Lektor
  +27 16 9103126
  grantt.gouws@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus
  BEdHONS
  Kurrikulumstudies

  Mr Matthews Makunye

  Lektor
  +27 18 3892412
  Matthews.Makunye@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kantoor G10, Mahikengkampus
  MEd, MBA
  Kurrikulumstudies, Menslikehulpbronbestuur

  Mr Sayed Mohsin

  Lektor
  +27 16 9103126
  23247482@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus


  Dr Phefo Mokgatlhe

  Lektor
  +27 016 9103099
  phefo.mokgatlhe@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 121, Vaaldriekhoekkampus
  BAEd; BEd; MEd, PhD
  Subject didactics in English and Psychology, Psychology of Education, Philosophy of Education and Cognitive Education

  Dr Carolina Botha

  Akademiese koördineerder: Werkgeïntegreerde Leer
  +27 18 285 2869
  carolina.botha@nwu.ac.za
  Gebou B5 – Kantoor G13, Potchefstroom Kampus
  B.Sc (Sielk), B.Sc Hons (Sielk), H.O.D, MTh, PhD
  Werkgeïntegreerde Leer, Onderwyspraktyk, Sosio-emosionele Ontwikkeling van Studenteonderwysers, Mentorskap, Beginneronderwysers, Emosionele Gereedheid, Realiteitsskok, Teorie-praktykgaping, Professionele Identiteit

  Prof Ferdinand Potgieter

  Professor: Filosofie van die Opvoeding
  +27 18 299 1992
  ferdinand.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, DEd, HOD
  Onderwys en Spiritualiteit; Moraliteit en Onderwys; Religieuse Verdraagsaamheid; Filosofie van die Onderwys

  Prof Shan Simmonds

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4764
  shan.simmonds@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 129, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Gender en Onderwys; Menseregte-onderwys; Doktorale Onderwyskurrikulum

  Dr Louise Postma

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4772
  louise.postma@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 209, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BBibl, BA Hons, MEd, PhD
  Kritieke pedagogiek, nuwe materialisme, diffraksie, sosiale geregtigheid

  Dr Anja Visser

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4753
  anja.visser@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 127, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Kinderhandel; Mensehandel; Menseregte-onderwys; Navorsingsmetodologie

  Dr Chantelle Bosch

  Vakgroepvoorsitter & Lektor
  +27 18 299 4768
  chantelle.bosch@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Cooperative Learning; Blended Learning; Curriculum Studies; Assessment

  Prof CP van der Vyver

  Adjunk-Skooldirekteur (Waarnemend) en medeprofessor
  +27 18 299 4587
  cp.vandervyver@nwu.ac.za
   Gebou B11, Kantoor G61, Potchefstroom
  PhD (Onderwysbestuur en leierskap), M.Ed. (Onderwysbestuur en vergelykende studies), B.Ed. (Onderwysbestuur), HOD, B.Sc.
  Onderwysbestuurleierskap

  Mr Eddie Kok

  Senior Lektor
  +27 18 299 ****
  21190275@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111, Vanderbijlparkkampus
  BA (Phil), Hons (Phil), PGCE
  Philosophy of Education

  Prof Charlene du Toit-Brits

  Professor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4738
  charlene.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys

  Prof Bernadette Geduld

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4583
  bernadette.geduld@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MPhil, PhD
  Oop afstandsleer; Self-gereguleerde Leer; Leerteorieë

  Dr Divan Jagals

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 2154
  divan.jagals@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek

  Dr Marry Mdakane

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4567
  marry.mdakane@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Inheemse Kennis, Oop Afstandsleer

  Dr Nozi Kgati

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4594
  nozi.kgati@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G64, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  SPOD, VDO, BEd Hons, MSc, PhD
  Leierskap en Bestuur; Onderrig en Leer

  Dr Marisa Verster

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4736
  22544925@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 109, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Selfgerigte Leer