Kontak die Skool vir Professionele Studies in Onderwys

Posadres:
Die Direkteur
Skool vir Opvoedkundestudies
Interne bussie 539
Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Skool vir Opvoedkundestudies
Gebou C6, Kamer G13
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Presidentstraat
Potchefstroom
2531 

Kontaknommers:
Tel: +27 (0)18 299-4709
Faks: +27 (0)18 299-4712

Kaarte en aanwysings:
Potchefstroomkampus

 

Kontak die Fakulteit Opvoedkunde