Personeel - Wiskunde-onderwys

  Me Adri Olivier

  Adjunk-vakvoorsitter en Junior Lektor
  +27 16 910 3145
  11739487@nwu.ac.za
  Gebou B11A, Kantoor 106, Vanderbijlparkkampus
  BEd Honn

  Dr Annalie Roux

  Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1895
  annalie.roux@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G54, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Metakognitiewe onderrig- en leerstrategieë vir selfgerigte leer in wiskunde onderwyser onderrig; Konseptuele leer van voordiens wiskunde onderwysers; Wiskundige denke en probleemoplossing

  Dr Cornè Kruger

  Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 2159
  corne.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling

  Dr Dikeledi Pauline Mamiala

  Lektor
  +27 18 285 2067
  23229209@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G04, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  NDTE, BTech, PGD (ScEd), MSc (Math Ed), DEd (Math Ed)

  Dr Dorothy Laubscher

  Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4585
  dorothy.laubsher@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA (Hons), HDO, MEd en PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer

  Me Elizabeth Hattingh

  Lektor
  +27 18 299 4282
  elizabeth.hattingh@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G55, Potcefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons (NWU)

  Mnr Gilbert Pule

  Lektor
  Gilbert.Pule@nwu.ac.za
  Mahikengkampus


  Me Hermien Dreyer

  Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 285 2066
  hermien.dreyer@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G55, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer

  Dr Magda Kloppers

  Senior Lektor
  +27 16 910 3084
  magda.kloppers@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 110, Vanderbijlparkkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD

  Dr Mantepu MaseTshaba

  Senior Lektor
  +27 18 389 2219
  mantepu.masetshaba@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor G202, Mahikengkampus


  Prof Marthie van der Walt

  Professor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1854
  marthie.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde

  Me Nothile Kunene

  Lektor
  +27 18 389 2408
  nothile.kunene@nwu.ac.za
  Gebou A9, Kantoor G01,Mahikengkampus
  MEd, BEd Hon, ACE, PTD

  Dr Pentecost Nkhoma

  Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 389 2297
  pentecost.nkhoma@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G195, Mahikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste

  Prof Percy Sepeng

  Mede-Professor
  +27 18 389 2887
  percy.sepeng@nwu.ac.za
  Mahikengkampus


  Dr Retha van Niekerk

  Senior Lektor
  +27 18 299 1870
  retha.vanniekerk@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G35, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc honns, HOD, MEd, PhD

  Dr Sfiso Cebolenkosi Mahlaba

  Lektor
  +27 18 389 2808
  sfiso.mahlaba@nwu.ac.za
  A2, G206, Mahikeng Campus, Mafikeng

  SDL Subarea (s): Kognisie en metakognisie om SDL te bevorder

  Dr Shadrack Moalosi

  Lektor
  +27 18 389 2808
  28533356@nwu.ac.za
  Mahikengkampus


  Me Susan Maree

  Lektor
  +27 16 910 3141
  susan.maree@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 130, Vanderbijlparkkampus
  BEd, BEd Hons, MEd

  Dr Tertia Jordaan

  Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4580
  tertia.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G28, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Probleemoplossing en Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer

  Dr Toto Tshona

  Adjunk-vakvoorsitter en Lektor
  +27 18 299 1718
  21278075@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G52, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BEd, BEd Hons, MEd en PhD
  Wiskunde-onderwys

  Me Une de Lange

  Junior Lektor
  +27 16 910 3217
  une.fourie@nwu.ac.za
  Gebou 11A, Kantoor 114, Vanderbijlparkkampus