Kontak ons

Posadres:
Die Direkteur
Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Physical Address:
Gebou B10
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Kontaknommers:
Tel: +27 (0)18 299-1857
Faks: +27 (0)18 299-4238

E-pos:
louise.meyer@nwu.ac.za
 

 

NGOS:

+27 (0)18 299-1856
beula.debeer@nwu.ac.za

ADE:

+27 (0)18 299-1861
patience.moleko@nwu.ac.za