Oor ons

Visie

Die visie van Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) is om ’n internasionaal-erkende leier te wees in maatskaplik-relevante maatskaplikegeregtigheids- en menseregteverwante navorsing, asook in onderwys vir Suid-Afrika en Afrika.

Missie

Ons missie is om ’n navorsings- en onderwysomgewing te skep en in stand te hou wat in die waardes van maatskaplike geregtigheid en menseregte in diversiteit gefundeer is.

Waardes

Die waardes van Edu-HRight is ten volle belyn met dié van die Noordwes-Universiteit (NWU) met die oog op die deurlopende skepping van ’n kultuur wat hierdie waardes weerspieël.

Ons, die lede van Edu-HRight, glo dat:

  • Ons gemeenskap van vakkundiges gebou moet word op die soeke na kennis deur navorsing, onderrig en leer, en gemeenskapsbetrokkenheid, met lidmaatskap wat op grond van intellektuele verdienste, vermoë en die potensiaal vir uitmuntende, nougesette vakkundigheid verkry moet word.
  • Verskillende perspektiewe wat uit diverse agtergronde en geskiedenis spruit en wat die identiteite van ons subareas definieer, vakkundige navraag verdiep en akademiese debatte verryk.

Ons waardeer:

  • Akademiese vryheid, kreatiewe en innoverende denke, etiese standaarde en integriteit, aanspreeklikheid en eenheid-in-diversiteit.
  • Ons personeel en nagraadse kandidate, wat die kernbates van Edu-HRight uitmaak.

Ons koester:

  • ’n Ondersoekende en bewysgebaseerde benadering tot die skepping van kennis.
  • Akademiese burgerskap waardeur ons onsself sal verbind om ons intellektuele vermoëns in belang van ons nasie en die mensdom te benut.

Ons erken dat:

In ’n wêreld met min hulpbronne waar groot ongelykhede steeds bestaan, Edu-HRight – op ’n gereelde en volgehoue basis – navorsers (gevestigde, nuwe, genote en nagraadse kandidate) kweek wat die belangrikheid waardeer van
 
  • gemeenskappe wat by mekaar betrokke is;
  • entrepreneursondernemings; en
  • innoverende optrede
sodat vakkundige kennis, opvoeding, indiensneming en ontwikkeling in ons plaaslike kontekste bevorder kan word.