Staff - Diverse Contexts

  Prof Shan Simmonds

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4764
  shan.simmonds@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 129, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Gender en Onderwys; Menseregte-onderwys; Doktorale Onderwyskurrikulum

  Dr Louise Postma

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4772
  louise.postma@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 209, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BBibl, BA Hons, MEd, PhD
  Kritieke pedagogiek, nuwe materialisme, diffraksie, sosiale geregtigheid

   Dr Corlia Twine

  Lektor
  +27 18 299 2149
  Corlia.Twine@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Opvoedkunde; Leerder- en student ondersteuning; Aggressie en geweld; Sosiale geregtigheid

  Dr Anja Visser

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4753
  anja.visser@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 127, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Kinderhandel; Mensehandel; Menseregte-onderwys; Navorsingsmetodologie