Staff - Legal Perspectives, Governance and Democracy

  Dr Nicholus Mollo

  Lektor
  +27 18 299 2141
  nicholus.mollo@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysreg; Menseregte; Leerderdissipline; Arbeidsreg in die Onderwys

  Dr Louw de Beer

  Lektor
  +27 18 299 2158
  louw.debeer@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G31, Potchefstroomkampus
  HOD, MCP, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Internasionale en Vergelykende Opvoedkunde; Onderwysstelsels; BRICS-organisasie

  Prof Erika Serfontein

  Vakgroepvoorsitter & Professor: Onderwysreg
  +27 16 910 3458
  erika.serfontein@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus
  BA(Regte), B.IURIS, LLB, HOD, VDO (LSEN), MEd, PhD
  Fundamentele Regte; Onderwysreg

  Prof Marius Smit

  Medeprofessor
  +27 18 299 4325
  marius.smit@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G26, Potchefstroomkampus
  DNatCo, BCom, NGOS, LLB, LLM, PhD
  Onderwysreg; Demokrasie en skoolbestuur; Fundamentele regte in die onderwys; Arbeidsreg in die onderwys

  Mnr Coenraad Jurgens

  Lektor
  +27 18 299 2685
  coenraad.jurgens@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G19, Potchefstroomkampus
  HOD (Tech), BEd Hons, MEd

  Dr Joyce Dhlamini

  Senior Lektor
  +27 18 389 2079
  joyce.dhlamini@nwu.ac.za
  Gebou B, Kantoor G57, Mahikengkampus
  SOD, BPaed, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Mentorskap; Volwasse Onderwys

  Dr Annamagriet de Wet

  Senior Lektor
  +27 18 299 4596
  annamagriet.dewet@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BCom, NGOS, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in en deur Onderwys; Geslagtelikheid en Seksualiteit in Onderwys; Teistering, Afknouing, Onderdrukking in Onderwys; Verskille en Diversiteit in Onderwys

  Mnr Joop Oosthuizen

  Lektor
  +27 18 299 1868
  joop.oosthuizen@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G06, Potchefstroomkampus
  HOD (Tech), BEd Hons, MEd

  Mr Kgale Mampane

  Lektor
  Kgale.Mampane@nwu.ac.za
  Mahikeng Kampus, Mafikeng
  MEd
  Onderwysreg