Staff - Bio-Psychosocial Perspectives

   Dr Corlia Twine

  Lektor
  +27 18 299 2149
  Corlia.Twine@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Opvoedkunde; Leerder- en student ondersteuning; Aggressie en geweld; Sosiale geregtigheid