Lede

  Dr Ewelina Niemczyk

  Postdoktorale Genoot
  +27 18 299 4775
  ewelina.niemczyk@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BA, MEd, PhD
  Hoër Onderwys; Vergelykende Opvoedkunde; Navorsingsopvoeding; Navorsingspraktyk; Navorsingsetiek

  Prof Shan Simmonds

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4764
  shan.simmonds@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 129, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Gender en Onderwys; Menseregte-onderwys; Doktorale Onderwyskurrikulum

  Prof Ferdinand Potgieter

  Professor: Filosofie van die Opvoeding
  +27 18 299 1992
  ferdinand.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, DEd, HOD
  Onderwys en Spiritualiteit; Moraliteit en Onderwys; Religieuse Verdraagsaamheid; Filosofie van die Onderwys

  Prof Marius Smit

  Medeprofessor
  +27 18 299 4325
  marius.smit@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G26, Potchefstroomkampus
  DNatCo, BCom, NGOS, LLB, LLM, PhD
  Onderwysreg; Demokrasie en skoolbestuur; Fundamentele regte in die onderwys; Arbeidsreg in die onderwys

  Prof Charl Wolhuter

  Professor
  +27 18 299 1881
  charl.wolhuter@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BEd, BA Hons, MEd, PhD
  Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

  Prof Erika Serfontein

  Vakgroepvoorsitter & Professor: Onderwysreg
  +27 16 910 3458
  erika.serfontein@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus
  BA(Regte), B.IURIS, LLB, HOD, VDO (LSEN), MEd, PhD
  Fundamentele Regte; Onderwysreg

  Dr Nicholus Mollo

  Lektor
  +27 18 299 2141
  nicholus.mollo@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysreg; Menseregte; Leerderdissipline; Arbeidsreg in die Onderwys

  Dr Louw de Beer

  Senior Lektor
  +27 18 299 2158
  louw.debeer@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G31, Potchefstroomkampus
  HOD, MCP, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Internasionale en Vergelykende Opvoedkunde; Onderwysstelsels; BRICS-organisasie

  Dr Annamagriet de Wet

  Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4596
  annamagriet.dewet@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BCom, NGOS, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in en deur Onderwys; Geslagtelikheid en Seksualiteit in Onderwys; Teistering, Afknouing, Onderdrukking in Onderwys; Verskille en Diversiteit in Onderwys

  Dr Joyce Dhlamini

  Senior Lektor
  +27 18 389 2079
  joyce.dhlamini@nwu.ac.za
  Gebou B, Kantoor G57, Mahikengkampus
  SOD, BPaed, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Mentorskap; Volwasse Onderwys

  Dr Cecile Eloff

  Lektor
  +27 18 299 1908
  cecile.eloff@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G22, Potchefstroomkampus
  HOD, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in die Onderwys; Menseregte-onderwys; Menseregtegeletterdheid; Onderwysreg; Leerderdissipline

  Mnr Coenraad Jurgens

  Lektor
  +27 (0)18 299 2685
  coenraad.jurgens@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G19, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  HOD (Tech), BEd Hons, MEd

  Dr Elize Küng

  Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebberverhoudinge
  +27 16 910 3087
  Elize.Kung@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer 136, Vanderbijlparkkampus


  Dr Joop Oosthuizen

  Lektor: Tegnologie vir Ondwerwys (Siviel)
  +27 (0)18 299 1868
  joop.oosthuizen@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G06, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  HOD (Tech), BEd Hons, MEd, PhD
  Onderwysreg - Opvoeder en werksplek sekuriteit, Skole Infrastruktuur, Beroepsgesondheid en veiligheid

  Dr Louise Postma

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4772
  louise.postma@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 209, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BBibl, BA Hons, MEd, PhD
  Kritieke pedagogiek, nuwe materialisme, diffraksie, sosiale geregtigheid

   Dr Corlia Twine

  Lektor
  +27 18 299 2149
  Corlia.Twine@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Opvoedkunde; Leerder- en student ondersteuning; Aggressie en geweld; Sosiale geregtigheid

  Dr Anja Visser

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4753
  anja.visser@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 127, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Kinderhandel; Mensehandel; Menseregte-onderwys; Navorsingsmetodologie

  Dr Deon Vos

  Vakvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4743
  deon.vos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 142, Potchefstroomkampus
  HOD, BA, BEd, MEd, PhD
  Onderwysbestuur en -leierskap; Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

  Dr Kgale Mampane

  Lektor
  Kgale.Mampane@nwu.ac.za
  Mahikeng Kampus, Mafikeng
  MEd en PhD
  Onderwysreg

  Prof Willie van Vollenhoven

  Akademiese Bestuurder: Fakulteit Opvoedkunde - Eenheid vir Oop Afstandsleer
  +27 18 299 4542
  willie.vanvollenhoven@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G57, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Onderwysreg

  Prof Jan de Groof

  Buitengewone Professor (Universiteit van Antwerpen, België)
  +27 18 285 2028
  jan.degroof@uantwerpen.be
  Gebou C6, Kantoor 246, Potchefstroomkampus