Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde

Prof Lloyd Conley
  +27 18 299 4752
  Lloyd.Conley@nwu.ac.za
  Gebou C6, Lokaal 261, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Waarnemende Adjunkdekaan: Toegewysde Funksies

Prof Kobus Lombard
  +27 16 910 3068
  Kobus.Lombard@nwu.ac.za
  Gebou 11A, Lokaal 111, Vaaldriehoekkampus
LinkedIn

Waarnemende Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Washington Dudu
  +27 18 389 2833
  Washington.Dudu@nwu.ac.za
  Gebou G, Lokaal G196, Mafikengkampus
LinkedInResearch GateGoogle Scholar