Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde

Prof Lloyd Conley
  +27 18 299 4752
  Email
  Gebou C6, Lokaal 261, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebberverhoudinge

Dr Elize Küng
  +27 16 910 3087
  Email
  Gebou 11B, Kamer 136, Vanderbijlparkkampus

Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Herman van Vuuren
  +27 18 299 4774
  Email
  Gebou C6, Lokaal G50, Potchefstroomkampus

Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Washington Dudu
  +27 18 389 2833
  Email
  Gebou G, Lokaal G196, Mahikengkampus
LinkedInResearch GateGoogle Scholar