Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde

Prof Lloyd Conley
  +27 18 299 4752
  Lloyd.Conley@nwu.ac.za
  Gebou C6, Lokaal 261, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebberverhoudinge

Dr Elize Küng
  +27 16 910 3087
  Elize.Kung@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kamer 136, Vaaldriehoekkampus

Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Herman van Vuuren
  +27 18 299 4774
  Herman.VanVuuren@nwu.ac.za
  Gebou C6, Lokaal G50, Potchefstroomkampus

Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Washington Dudu
  +27 18 389 2833
  Washington.Dudu@nwu.ac.za
  Gebou G, Lokaal G196, Mafikengkampus
LinkedInResearch GateGoogle Scholar