Navorsingsdirekteur
Prof JP Rossouw

 

Die Onderwys en Menseregte in Diversiteit-navorsingseenheid (Edu-HRight) is gestig in 2013 in die Fakulteit van Opvoedingswetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die Eenheid is op menseregtepraksis en -toepassing in die onderwys, met ʼn verskeidenheid van subfokusse soos deur die ses subareas uitgebeeld, elk met tot 7 personeellede binne die fakulteit:

  • Sosiale Geregtigheid, Religie en Spirituele Kapitaal
  • Sosiale Geregtigheid in Opvoeding
  • Menseregte-onderwys in Diversiteit
  • Regs- en Vergelykende Perspektiewe in Onderwys
  • Openbare Skole in Diverse Omgewings
  • Dissipline in Onderwysinstellings

ʼn Aantal spesiale navorsers gekontrakteer vir navorsing binne die Eenheid, vorm deel van die Edu-HRight-navorsingseenheid: besoekende professore, nadoktorale genote, navorsingsassistente en internasionale medewerkers. Lede van die Eenheid speel hul rol in nasionale en internasionale verenigings, is betrokke in navorsingsgenootskappe by internasionale instellings, en ʼn paar subareas en individuele lede binne die Eenheid is aktief in navorsingspogings op nasionale en internasionale vlak.