Navorsingsetiekkomitee van die Fakulteit Opvoedkunde (EduREC)

Die Navorsingsetiekkomitee van die Fakulteit Opvoedkunde (EduREC) bied operasionele bestuur van die navorsingsetiekproses in die Fakulteit. Enige navorsing met geen risiko of laerisikonavorsing met menslike deelnemers deur navorsers of studente van die Fakulteit Opvoedkunde vereis etiekklaring van hierdie komitee.

EduREC-dokumente

Algemene dokumente

Maak ook seker dat die volgende dokumente met die gespesifiseerde lêername hieronder by die aansoek (vir studies met menslike deelnemers) ingesluit word:

 • Aftiklys: 01-(NAMES)-EduREC_Checklist.docx (verpligtend)
 • Aansoekvorm: 02-(NAMES)-EduREC_ApplicationForm.docx (verpligtend)
 • Navorsingsvoorstel: 03-(NAMES)-EduREC_ResearchProposal.docx  (verpligtend)
 • Kontraktuele ooreenkomste: 04-(NAMES)-EduREC_ContractualAgreements.pdf (indien toepaslik)
 • Konfidensialiteitsooreenkoms: 05-(NAMES)-EduREC_ConfidentialityAgreement.docx (indien toepaslik)
 • Vrywaringsvorm: 06-(NAMES)-EduREC_IndemnityForm.docx (indien toepaslik)
 • Bewys van goedkeuring deur 'n wetenskaplike komitee: 07-(NAMES)-EduREC_ScientificCommitteeApproval.docx (verpligtend)
 • Versoek om amptelike toestemming: 08-(NAMES)-EduREC_LegalAuthorisation.docx (indien toepaslik)
 • Welwillendheidstoestemming: 09-(NAMES)-EduREC_GoodwillPermissionLetters.docx (indien toepaslik)
 • Brief en vorm vir ingeligte toestemming: 10-(NAMES)-EduREC_InformedConsent.docx (verpligtend)
 • Besonderhede van ingesamelde data wat hergebruik gaan word: 11-(NAMES)-EduREC_PreviouslyCollectedDataDocuments.pdf (indien toepaslik)
 • Getekende verklaring deur projekhoof/studieleier (uit aansoekvorm): 12-(NAMES)-EduREC_Signed_Declaration-StudyLeader-PrimaryInvestigator.pdf (verpligtend)
 • Getekende verklaring deur student (uit aansoekvorm): 13-(NAME)-EduREC_Signed_Declaration-Student.pdf (indien toepaslik)
 • Getekende verklaring deur statistiese konsultant (uit aansoekvorm): 14-(NAMES)-EduREC_Signed_Declaration-StatisticalConsultant.pdf (indien toepaslik)
 • Bewys van etiekopleiding: 15-(NAMES)-StudyLeader_Proof_of_Ethics_Training.pdf (verpligtend)
 • Enige instrumente soos onderhoudskemas of vraelyste: 16-(NAMES)-InterviewSchedules-Questionnaires-OtherInstruments.docx (indien toepaslik)
 • Enige werwingsdokumente: 17-(NAMES)-Recruitment-Letter-Poster.pdf (indien toepaslik)
 • Enige verdere dokumente: 18-(NAMES)-Other-Supporting-Documents.pdf (indien toepaslik)

Die volledige etiekaansoek kan per e-pos by Erna Greyling, Erna.Greyling@nwu.ac.za, ingedien word.

Alle medium- of hoërisikonavorsing, soos navorsing met minderjariges of kwesbare persone, word nie deur hierdie komitee hanteer nie, maar wel deur die Navorsingsetiekkomitee vir Opvoedkunde, Ekonomiese en bestuurswetenskappe, Regte, Ingenieurswese, en Natuurwetenskappe (EMELTEN-REC) - kontak Marlize Bisschoff (Marlize.Bisschoff@nwu.ac.za) vir sulke aansoeke.

 

EduREC-standaardbedryfsprosedures

1.2 Standaardbedryfsprosedure vir die totstandkoming van standaardbedryfsprosedures
2.2 Standaardbedryfsprosedure van navorsingsetiekaansoeke
3.2 Standaardbedryfsprosedure vir die seleksie, aanstelling en funksionering van die NEK
4.2 Standaardbedryfsprosedure vir klagtebestuur
5.2 Standaardbedryfsprosedure vir monitering

 

Opleiding

Die Fakulteit Opvoedkunde erken enige een van die volgende drie soorte opleiding vir navorsers, studieleiers, promotors asook nagraadse studente (slegs nagraadse studente wat medium- en hoërisikonavorsing doen of met kwesbare populasies soos minderjariges werk, moet die opleiding voltooi):

 • Fakulteit Opvoedkunde se opleiding
  Die datum sal nog bepaal word vir 2020.
  (Kontak Erna Greyling, Erna.Greyling@nwu.ac.za, om hierdie sessies by te woon).
   
 • TRREE
  TRREE aanlyn kursus: http://elearning.trree.org/
  Bewyse van afhandeling (soos deur die webwerf verskaf) moet vir die volgende modules ingedien word:
  - Module 1 Introduction to research ethics
  - Module 2.1 Research ethics evaluation
  - Module 3.1 Informed consent
  - National supplement for South Africa
   
 • Gesondheidsnavorsingsetiekkomitee (HREC) se opleiding
  http://health-sciences.nwu.ac.za/healthethics/about-us

  Potchefstroomkampus:
  20-21 Januarie 2020 (08:00-16:30)

  Vanderbijlparkkampus:
  27-28 Januarie 2020 (08:00-16:30)

  Mahikengkampus:
  20-21 April 2020 (08:00-16:30)

 

Kontakbesonderhede

 

Administrateur

Me Erna Greyling

Erna.Greyling@nwu.ac.za / (018) 299 4656

 

Voorsitter

Prof Jako Olivier

Jako.Olivier@nwu.ac.za