Mafikeng

Fisiese  adres:

Blok A, Kantoor G32 (Grond vloer)
Mafikengkampus 

 

Posadres:

Privaatsak X2046, Interne boks 575
Mafikengkampus
Noordwes Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontak nommer:

+27 (0)18 389 2214/2191 

 

E-pos:

inonge.kakula@nwu.ac.za

 

 

Potchefstroom

Fisiese adres:

Dekaanskantoor, Gebou C4
Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Privaatsak  X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontak nommer:

Tel: +27 (0)18 299-1766
 

E-pos:

edu-enquirypotch@nwu.ac.za

Vanderbijlpark

Fisiese adres:

Gebou 8, Hendrick Van Eck Boulevard
 Vaaldriehoekkampus 
 

Posadres:

Posbus 1174, Interne boks 125
Vaaldriehoekkampus
Noordwes Universiteit
Vanderbijlpark
1900

 

Kontak nommer:

+27 (0) 16 910 3111

 

E-pos:

Maureen.Meiring@nwu.ac.za