2021 Konferensie- Konferensie Aankondiging

2021_SDL_Conference

Datum vir die indiening van abstrakte is verleng na 21 Julie 2021

Die portaal vir die indiening van abstrakte en registrasies is oop

 

Dien abstrak hier in

Registreer hier


Dit is ʼn voorreg vir Die Navorsingseenheid Selfgerigte Leer aan die Noordwes-Universiteit om die 4de Internasionale Selfgerigte Leer (SGL) konferensie wat van 3 - 5 November 2021 plaasvind, aan te kondig. Die konferensie is 'n virtuele konferensie.

Die tema van die konferensie is: “Selfgerigte leer: 'n noodsaaklikheid vir innoverende leer” met die volgende subtemas:

  • Tegnologie en Multimodaliteit
  • Kontekstualisering
  • Onderrig, Leer en Asseseringsstrategieë
  • Kurrikulum en Praksis

Die verrigtinge sal geheel en al virtueel wees, en ons verwelkom abstrakte vir virtuele aanbiedings. Die sperdatum vir die indiening van abstrakte is 21 Julie 2021.

Die portaal vir die indiening van abstrakte en registrasies is oop.

Enige verdere navrae kan gestuur word aan dorothy.laubscher@nwu.ac.za

 

Indiening van Abstrakte:

Maak gebruik van die volgende templaat as ‘n riglyn vir die formaat van die abstrak.