Lede

 

Researchers

  Prof Elsa Mentz

  Navorsingsdirekteur: Navorsingseenheid Selfgerigte Leer
  +27 18 299 4780
  elsa.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 259, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys

  Prof Josef de Beer

  Navorsingsprofessor
  +27 18 285 2626
  josef.debeer@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc (Ed), BSc Hons, MEd, MSc, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels; Etnobotanie

  Prof Marietjie Havenga

  Professor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 4281
  marietjie.havenga@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G16, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, VDO, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Ingenieurswese onderwys

  Prof Jako Olivier

  Professor: Multimodale Leer
  +27 076 377 1424
  jako.olivier@nwu.ac.za
  Gebou B5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, NGOS, MA, PhD
  Multimodale leer en Oop opvoedkundige hulpbronne (OOH); Vervlegte leer; Multigeletterdhede; Rekenaarondersteunde taalonderrig; Makrososiolinguistiek

  Prof Washington Dudu

  Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie; Medeprofessor
  +27 18 389 2833
  washington.dudu@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G196, Mahikengkampus
  Dip.Ed., BEd, MSc.Ed, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels

  Prof Christo van der Westhuizen

  Professor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4734
  christo.vanderwesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer

  Prof Aubrey Golightly

  Professor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4729
  aubrey.golightly@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer

  Prof Charlene du Toit-Brits

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4738
  charlene.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys

  Prof Bernadette Geduld

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4583
  bernadette.geduld@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MPhil, PhD
  Oop afstandsleer; Self-gereguleerde Leer; Leerteorieë

  Prof Maryna Reyneke

  Adjunkdekaan: Onderrig en Leer
  +27 18 299 1857
  maryna.reyneke@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kamer G12, Potchefstroomkampus
  PhD
  Assessering; Engelse taal in die kurriculum

  Prof Neal Petersen

  Adjunk-Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 299 1906
  neal.petersen@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  BSc Ed, BSc Hons, VDO, MPhill, PhD
  Lewenswetenskappe-onderwys; Koöperatiewe Leer; Kwalitatiewe Navorser

  Dr Annalie Roux

  Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1895
  annalie.roux@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G54, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Metakognitiewe onderrig- en leerstrategieë vir selfgerigte leer in wiskunde onderwyser onderrig; Konseptuele leer van voordiens wiskunde onderwysers; Wiskundige denke en probleemoplossing

  Dr Elsie Lubbe

  Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1462
  elsie.lubbe@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G14, Potchefstroomkampus
  HOD (S), BEd, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Sleutelbordvaardigheid (Blindtiktegniek)

  Dr Marry Mdakane

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4567
  marry.mdakane@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Inheemse Kennis, Oop Afstandsleer

  Dr Ronel van Oort

  Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4726
  ronel.vanoort@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus
  PhD
  Afrikaanse variëteite; Afrikaans metodologie; Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur

  Dr Roxanne Bailey

  Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1475
  roxanne.bailey@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G15, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Selfgerigte Leer; Rekenaarwetenskaponderwys

  Dr Chantelle Bosch

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4768
  chantelle.bosch@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Vervlegde Leer; Kurrikulumstudies; Assessering

  Dr Dorothy Laubscher

  Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4585
  dorothy.laubsher@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer

  Dr Pentecost Nkhoma

  Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 389 2297
  pentecost.nkhoma@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G195, Mahikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste

  Dr Elize Vos

  Medeprofessor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4783
  elize.vos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 219, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Leesmotivering van leerders; Onderrig en leer: Senior en VOO-fase; Kinder- en jeugliteratuur; Assessering; Selfgerigte Leer

  Dr Cornè Kruger

  Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 2159
  corne.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling

  Dr Divan Jagals

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 2154
  divan.jagals@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek

  Dr Adri du Toit

  Senior Lektor
  +27 18 299 4320
  dutoit.adri@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G18, Potchefstroomkampus
  BSc (Huishoudkunde), HOD, MEd, PhD
  Kurrikulum en pedagogie van Verbruikerstudie, entrepreneurskapsonderwys en Tegnologie-onderwys

  Dr Donnavan Kruger

  Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4322
  donnavan.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G20, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MSc, PhD
  Etnodierkunde; Kwantitatiewe Navorsingsmetodes

  Dr Tertia Jordaan

  Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4580
  tertia.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G28, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Probleemoplossing en Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer

  Dr Susan Bester

  Tydelike Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 18 299 4719
  susan.bester@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 224, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Geskiedenis (Kurrikulum/Onderrig); Grondeise; Multimedia gebruik in Geskiedenisonderrig

  Dr Magda Kloppers

  Senior Lektor: Wiskunde Onderwys
  +27 16 910 3084
  magda.kloppers@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 110, Vanderbijlparkkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD

  Dr Byron John Bunt

  Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 16 910 3721
  Byron.Bunt@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 119, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kognitiewe Onderwys; Kritiese denke; Kreatiewe denke

  Dr Deon van Tonder

  Adjunk-Direkteur/Lektor
  016 910 3059
  deon.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou: 11B, Kantoor 141, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  BCom, HED, BTech, MEd, PhD
  Professional Development of Teachers, Cognitive development, Internship, Induction, Self-directed Learning. Economic and Management Sciences in Education.

  Dr Sukie van Zyl

  Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1472
  sukie.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G17, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Dieper Leer

  Dr Marisa Verster

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4736
  marisa.verster@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 109, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Selfgerigte Leer

  Dr Albert Kemp

  Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4234
  albert.kemp@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MA, PhD
  Ingenieursgrafika en –ontwerp; 2D/3D CAD; 3D Drukwerk/Skandering

  Dr Anitia Lubbe

  Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4323
  12080454@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd, PhD
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer

  Dr Gerrie Benadé

  Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4235
  gerrie.benade@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), Tegniese Diploma, BEd Hons, MEd, Phd
  Meganiese Tegnologie; Siviele Tegnologie; Tegniese Tekeninge; RSPR. Hons BEd; MEd begeleiding; Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer

  Dr Kgomotsego Samuel

  Senior Lektor
  +27 18 389 2856
  kgomotsego.samuel@nwu.ac.za
  : G 201 Base gebou, Mahikeng Kampus
  M.Ed (Wetenskap/Wiskunde), B.Ed (Hons) Wetenskap/Wiskunde, PhD
  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde Leer om SDL te bevorder

Developing researchers

  Mnr Christo Els

  Lektor
  +27 (0) 18 285 2773
  Christo.Els@nwu.ac.za
  Gebou C3c, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BA, BA Hons, MA
  Opvoedkundige & Ontwikkelingsielkunde; Argetipe Sielkundige Tipe Dinamika; Ontwikkeling en Standaardisering van Psigometriese Webgebaseerde Toepassings vir Onderwys; Inligtingkommunikasietegnologieë (IKT’e) vir Onderwys; Selfgerigte Leer

  Me Nozi Kgati

  Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4594
  nozi.kgati@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G64, Potchefstroomkampus
  SPOD, VDO, BEd Hons, MSc
  Leierskap en Bestuur; Onderrig en Leer

  Mr Pieter van den Berg

  Lektor
  +27 18 285 2713
  pieter.vandenberg@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroom Kampus

  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder

  Mr Sfiso Mahlaba

  Lektor
  +27 18 389 2808
  sfiso.mahlaba@nwu.ac.za
  A2, G09, Mahikeng Campus

  SDL Subarea (s): Kognisie en metakognisie om SDL te bevorder

  Mr Steve Maletso

  Lektor
  +27 18 389 2219
  steve.maletso@nwu.ac.za

  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder

  Mnr Judicial Sebatana

  Lektor
  +27 18 299 ****
  judicial.sebatana@nwu.ac.za
  Gebou A2 blok G Kantoor G205 Mahikeng Kampus

  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder

  Me Marike Strydom

  Lektor
  +27 18 299 4555
  24116297@g.nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G58, Potchefstroom Kampus

  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun

  Mnr Toto Tshona

  Junior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1817
  21278075@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys

  Me Christelle Kruger

  Junior Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskap Onderwys
  +27 18 299 1570
  christelle.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G46, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BEd, BEd Hons.
  Metodiek van Besigheidstudies; Toerisme en EMS

  Me Erika Potgieter

  Lektor
  +27 18 299 1875
  23423455@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G53, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Metakognisie; Pedagogiek van spel; Poppespel; Onderwyser professionele ontwikkeling; Wiskunde-onderwys.

  Mr Sayed Mohsin

  Lektor
  +27 16 9103126
  23247482@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus

  Inheemse Kennis en gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder

  Mr Sysman Motloung

  Lektor
  +27 16 910 3347
  sysman.motloung@nwu.ac.za
  11B, G23, Vanderbijlparkkampus

  SDL deelgebied(s): Kognisie en Metakognisie om SDL te bevorder, Politieke filosofie, Hydro-politiek,-Afrikaanse politiek, sosiale bewegings te verbeter

Abbie Mulaudzi

  Mnr Abbie Mulaudzi

  Lektor
  : +27 18 299 4473
  abbie.mulaundzi@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G02, Potchefstroomkampus
  GSO BEd Hons, MEd
  Kurrikulum en pedagogie van Elektriese Tegnologie en Tegnologie-onderwys

Matthews Makunye

  Mr Matthews Makunye

  Lektor:Kurrikulumstudies
  018 389 2412
  matthews.makunye@nwu.ac.za
  Gebou A2, Blok B, Kantoor G84, Mahikengkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, MBA, Nagraadse Diploma

  Mnr Nicolaas van Deventer

   Lektor
  +27 16 910 3060
  nicolaas.vandeventer@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111D, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark, Vanderbijlpark
  BEd Snr & FET, BEd Hons
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun

Extraordinary Professor

  Prof Karl Wirth

  Buitengewone Professor
  +27 18 299 ****
  wirth@macalester.edu
  Macalester College, Minnesota

  Cooperrship and Praxis for SDL and Problem-based Learning to enhance SDL

Postdoctoral Fellows

  Dr Amit Dhakulkar

  Nadoktorale Genoot
  +27 18 285 2082
  37190814@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BSc, MSc, PhD in wetenskaponderwys
  OER, wetenskap- en wiskunde-onderwys, tegnologie en onderwys

Research Collaborators

  Dr Walter Uys

  Lektor
  +218 389 2065
  walter.uys@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kantoor A123, Mahikengkampus
  PhD (Inligtingstelsels)
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL

  Dr Maureen Kapute

  Nadoktorale Genoot
  +27 18 299 4775
  31556205@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MEd, PhD
  Navorsing; Fisiese Geografie, Geo-ruimtelike tegnologie en omgewingsverandering

  Dr Lounell White

  Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4293
  lounell.white@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G25, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BA Hons, BSc Hons, MSc, PhD
  Gemeenskap van Praktyk; Lewenswetenskappe-onderwys

  Prof Marthie van der Walt

  Professor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1854
  marthie.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde