Personeel: Engels vir Onderwys

  Me Amy Jensen

  Lektor
  +27 16 910 3085
  amy.jensen@nwu.ac.za
  Vanderbijlparkkampus


  Mev Andri Schoonen

  Lektor
  +27 18 299 1871
  andri.schoonen@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus


  Mr Bongane Mohale

  Junior Lektor
  +27 (0)16 910 3078
  Bongane.Mohale@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 135, Vanderbijilpark Kampus, Vanderbijlpark
  BA; BA Hons
  English Language and Literature

  Prof Carisma Nel

  Professor
  +27 18 285 2639
  Carisma.Nel@nwu.ac.za
  Gebou B6, Kamer 102, Potchefstroom
  BA, BA Hons, MA, PhD, HED, DTE, A+Comptia
  Reading literacy; Reading literacy assessment/performance-based assessment; Work Integrated Learning for Teacher Education and Development; English Language learning

  Dr Emmanuel Ngwenya

  Adjunk-vakvoorsitter en Lektor en Senior Lektor
  +27 18 299 4744
  26291673@nwu.ac.za
  Gebou C6, Potchefstroomkampus
  PhD

  Me Hettie Sieberhagen

  Lektor
  +27 18 299 4554
  Hettie.Sieberhagen@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kamer G09, Potchefstroomkampus


  Mev Janet Chalmers

  Adjunk-vakvoorsiter (VK) en Lektor: Engels vir Onderwys
  +27 (0)16 910 3575
  12318191@nwu.ac.za
  Building 11B, 120, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  Master graad
  Taaldidaktiek

  Me Jeanette Janse van Rensburg

  Junior lektor
  +27 18 285 2033
  24920746@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kamer G54, Potchefstroomkampus
  MA BA THOD
  Engelskommunikasie

  Dr Jeannine Keating

  Lektor
  +27 18 299 4337
  12024503@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus


  Mev Karin Martens

  Lektor
  +27 18 299 4748
  Karin.Martens@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 203, Potchefstroomkampus


  Mev Koboetsile Matlawe

  Lektor
  +27 18 389 2487
  Koboetsile.Matlawe@nwu.ac.za
  Mahikengkampus


  Dr Louise Olivier

  Senior Lektor
  +27 (0)18 389 2200
  louise.olivier@nwu.ac.za
  Basisgebou, Blok I, G 146, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  BA; BA Hons (PU vir CHE); PGCE; MEd; PhD (NWU)
  Taalonderrig en -leer, akademiese skryfwerk, geletterdheidsonderrig

  Ms Marike Annandale

  Lektor
  +27 (0)18 299 4555
  24116297@g.nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G58, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  MEd
  Self-directed learning; English teacher training; feedback and assessment in English language learning

  Mrs Martie Uys

  Junior Lektor
  +27 16 910 3032
  martie.uys@nwu.ac.za
  Vanderbijlparkkampus


  Prof Maryna Reyneke

  Adjunkdekaan: Onderrig en Leer
  +27 18 299 1857
  maryna.reyneke@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kamer G12, Potchefstroomkampus
  PhD
  Assessering; Engelse taal in die kurriculum

  Mr Matthys Johannes Uys

  Junior Lektor
  +27 (0)18 299 4774
  24962376@g.nwu.ac.za
  BEd (Mathematics & English for Education); BEdHons (English for Education); MEd (Curriculum Studies - English for Education)
  Queer Literature; Critical Literacy; English for Education

  Prof Muchativugwa L Hove

  Adjunk-Direkteur: SLE
  +27 18 3892451
  22055215@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor G192, Mahikengkampus
  BA Hons; PGCE; PGDE; MA; PhD

  Dr Salome Romylos

  Vakgroepvoorsiter en Lektor: Engels vir Onderwys
  +27 18 299 4749
  Salome.Romylos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 202, Potchefstroomkampus
  BA Hons, HOD, MA
  Engelse Letterkunde en die onderrig daarvan; Onderrig deur die medium van Engels; Engelse letterkunde in die Grondslagfase

  Me Shereen Mogorosi

  Junior Lektor
  +27 (0)16 910 3078
  22339442@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 135, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  BEd, Hons in Engels

  Ms Sibongile Melody Dlamini

  Lektor
  +27(0) 16 910 3536
  Sibongile.Dlamini@nwu.ac.za
  Gebou A 16, Kantoor 111G, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  MEd (English Language Teaching)

  Mr Tshepang Jacob Moloi

  Lektor
  +27 (0)18 299 4774
  40368629@nwu.ac.za
  MEd
  Acquisition and paradigms of reading comprehension.

  Me Vivian Molaodi

  Lektor
  +27 18 389 2193
  Vivian.Molaodi@nwu.ac.za
  Mahikengkampus


  Me Yolanda Venessa Fourie

  Lektor
  +27 16 910 3076
  yolanda.fourie@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoornommer 111G, Vaal Kampus, Vanderbijlpark
  BEd Hons
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL