Personeel: Afrikaans vir Onderwys

  Me Carmen du Plessis

  Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 018 299 4761
  Carmen.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 227, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

BA, BA Hons, MA, PGCE


  Afrikaanse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Historiese Taalkunde en Taalverandering.

  Dr Corné van der Vyver

  Lektor
  +27 18 299 4568
  corne.vandervyver@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G34, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  

BA (Ed), BA Hons in Taalpraktyk, MA in Afrikaans en Netherlands, PhD


  Storievertelling as onderrigstrategie

Duncan Ruiters

  Mnr. Duncan Ruiters

  Lektor
  +27 (0)18 299 4726
  Duncan.Ruiters@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus , Potchefstroom
  

B.Ed, BA Afrikaans & Dutch, MA


  Afrikaans Taalkunde

  Prof Elma Marais

  Medeprofessor en Vakgroepleier : Afrikaans vir Onderwys
  +27 018 299 4725
  elma.marais@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 229, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

PhD, MA, BAHons, BEd, PGDIP


  Children and Youth Literature, Integration of technology in the Classroom, Teaching Practice, Play pedagogy in the Language Classroom

  Dr Elsabe Wessels

  Senior Lektor
  +27 18 389 2733
  Elsabe.Wessels@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Blok B, Kantoor G47, Mahikengkampus,
  B. Ed (Hons), M.Ed,. MAPP, PhD

  Me Florence Coertzen

  Lektor
  016 910 3095
  Florence.Coertzen@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

MA


  Taalonderrig

  Mnr Rickus Ströh

  Lektor
  +27 (0)16 910 3063
  Rickus.Stroh@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111E, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  

BA (cum laude), Hons BA (cum laude), MA (cum laude), PGCE (cum laude)

TEFL


  Afrikaanse poësie en film, geslag en kurrikulum.

  Dr Rochelle Marais-Botha

  Adjunk-vakvoorsitter en Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 016 910 3057
  13089277@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 125, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  

BA (cum laude), Hons BA (cum laude), MA, PGCE (cum laude), PhD


  Afrikaans prose, film and poetry

  Prof Susan Meyer

  Medeprofessor in Afrikaans
  018 299 4723
  meyer.susan@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 229, Potchefstroomkampus,
  

DLitt et Phil (1993), MA Afrikaans (met lof) (1990), BA Hons Afrikaaans (met lof) (1987), HOD (1986) BA (1985)


  Literêre analise en -kritiek; Afrikaanse letterkunde; Ekokritiese benadering tot eietydse Afrikaanse narratiewe