Personeel: Afrikaans vir Onderwys

  Me Carmen du Plessis

  Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 018 299 4761
  Carmen.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 227, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

BA, BA Hons, MA, PGCE


  Afrikaanse Linguistiek; Sosiolinguistiek; Historiese Taalkunde en Taalverandering.

  Dr Christine du Toit

  Senior Lektor
  +27 18 299 4328
  Christine.DuToit@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kamer G34, Potchefstroom,
  PhD
  Afrikaanstaalkunde, Afrikaansmetodiek, addisionele taalverwerwing, grondslagfase, intermediêre en VOO-fase

  Dr Corné van der Vyver

  Lektor
  +27 18 299 4568
  corne.vandervyver@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G34, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  

BA (Ed), BA Hons in Taalpraktyk, MA in Afrikaans en Netherlands, PhD


  Storievertelling as onderrigstrategie

Duncan Ruiters

  Mnr. Duncan Ruiters

  Lektor
  +27 (0)18 299 4726
  Duncan.Ruiters@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus , Potchefstroom
  

B.Ed, BA Afrikaans & Dutch, MA


  Afrikaans Taalkunde

  Dr Elize Vos

  Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4783
  elize.vos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 219, Potchefstroomkampus,
  

BA, HOD, BA Hons, MA, PhD


  Leesmotivering van leerders; Onderrig en leer: Senior en VOO-fase; Kinder- en jeugliteratuur; Assessering; Selfgerigte Leer

  Dr Elma Marais

  Vakvoorsitter en Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 018 299 4725
  elma.marais@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 229, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

PhD, MA, BAHons, BEd, PGDIP


  Children and Youth Literature, Integration of technology in the Classroom, Teaching Practice, Play pedagogy in the Language Classroom

  Dr Elsabe Wessels

  Senior Lektor
  +27 18 389 2733
  Elsabe.Wessels@nwu.ac.za
  ADC Gebou, Blok B, Kantoor G47, Mahikengkampus,
  B. Ed (Hons), M.Ed,. MAPP, PhD

  Me Florence Coertzen

  Lektor
  Florence.Coertzen@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  

MA


  Taalonderrig

  Mnr Rickus Ströh

  Lektor
  +27 (0)16 910 3063
  Rickus.Stroh@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111E, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  

BA (cum laude), Hons BA (cum laude), MA (cum laude), PGCE (cum laude)

TEFL


  Afrikaanse poësie en film, geslag en kurrikulum.

  Dr Rochelle Marais-Botha

  Adjunk-vakvoorsitter en Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 016 910 3057
  13089277@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 125, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  

BA (cum laude), Hons BA (cum laude), MA, PGCE (cum laude), PhD


  Afrikaans prose, film and poetry

  Me Rodean Booysen

  Junior Lektor
  +27 16 910 3310
  rodean.booysen@nwu.ac.za
  Vanderbijlparkkampus,

  Dr Ronel van Oort

  Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4726
  ronel.vanoort@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus,
  

PhD


  Afrikaanse variëteite; Afrikaans metodologie; Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur

  Prof Susan Meyer

  Medeprofessor in Afrikaans
  +27 18 299 4723
  meyer.susan@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer 229, Potchefstroomkampus,
  

DLitt et Phil (1993), MA Afrikaans (met lof) (1990), BA Hons Afrikaaans (met lof) (1987), HOD (1986) BA (1985)


  Literêre analise en -kritiek; Afrikaanse letterkunde; Ekokritiese benadering tot eietydse Afrikaanse narratiewe