Kontak die Skool vir Tale in Onderwys

Posadres:
Die Direkteur
Privaat sak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Gebou C6
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Kontaknommers:
Tel: +27 (0)18 299-4763
Faks: +27 (0)18 299-4744

 

Kontak die Fakulteit Opvoedkunde