Tuis

Edu-Lead

 

Die onderwys- en leierskapsnavorsingseenheid (Edu-Lead) is in 2017 gestig in die Fakulteit Opvoedkunde van die NWU. Die sentrale akademiese fokus van die entiteit is op leierskap op alle vlakke van die onderwysstelsel, met 'n verskeidenheid subfokusse soos uitgebeeld deur die vyf projekgroepe:

• Ommekeerstrategieë by swak presterende sekondêre skole: Lesse uit suksesgevalle in histories benadeelde gebiede;

• Bevordering van gesonde skole in Suid-Afrikaanse skole;

• Die invloed van hoofleierskapstyle, skoolbestuurstrukture, morele leierskap en kontekstuele determinante op 'n positiewe skoolklimaat;

• Leierskapverantwoordbaarheid van prinsipale teenoor verbeterde gehalte-onderwys (uitslae) in sekondêre skole;

• Begrip van ​​leierskap vir en tydens skoolverandering en -ontwikkeling in uitdagende voorheen ontneemde Suid-Afrikaanse konteks.

 

Die visie van die entiteit is om nis te vestig vir navorsing oor die rol en posisie van leierskap in die onderwys met die klem op organisatoriese ontwikkeling en om by te dra tot die begrip en praktyk van skoolontwikkeling. Hierdie strategiese doelwit is om by te dra tot die akademiese verbetering van skole sowel as die ontwikkeling van skole as sentrums van die gemeenskappe wat bydra tot positiewe burgerskap in die breër Suid-Afrikaanse konteks.

 

 

 

  Kontakbesonderhede 

          Nuus   

         Lede 

  Fokus & Doelwitte 

       Projekte