Lede

  Prof Jan Heystek

  Navorsingsdirekteur van Edu-Lead
  +27 18 299 4762
  jan.heystek@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 258, Potchefstroom
  PhD, M.Ed., Hons., B.A., HOD

  Dr Andre Bechuke

  Senior kurrikulumspesialis
  +27 18 299 1068
  Andre.Bechuke@nwu.ac.za
  Gebou F1, Kamer 137, Potchefstroom
  PhD in Onderwysbestuur

  Dr Branwen Challens

  Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 4754
  Branwen.Challens@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 211, Potchefstroomkampus
  BA, HDE, BEd, Business Management I, MEd, Certificate in Human Resource Management, Diploma in School Management, Phd
  Onderwysbestuursleierskap

Charles Webber

  Prof Charles F Webber

  Buitengewone Professor
  (001) 403-440-6
  cfwebber@mtroyal.ca
  Calgary, Alberta, Canada


  Prof CP van der Vyver

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4587
  13267876@nwu.ac.za
   Gebou B11, Kantoor G61, Potchefstroom
  PhD (Onderwysbestuur en leierskap), M.Ed. (Onderwysbestuur en vergelykende studies), B.Ed. (Onderwysbestuur), HOD, B.Sc.
  Onderwysbestuurleierskap

  Dr Raymond Emekako

  Senior akademiese ontwikkelaar: Sentrum vir Onderrig en Leer
  +27 18 389 2180
  Raymond.Emekako@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok D, G83, Mafikeng
  PhD  (Onderwys bestuur), M.Sc. (Onderwys bestuur), B.Ed. Hons. (Bestuur, wetgewing & sisteme), B.Sc.Ed. (Tech. Ed.), Dipl. in A & P.
  Motivering vir opvoedkundige verandering, studenteleerervaring, ontwikkeling van fakulteitspanne, bestuur van leerderdissipline.

  Prof Herman van Vuuren

  Adjunk-dekaan
  herman.vanvuuren@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G11, Potchefstroomkampus
  BA(Hons), BEd, MEd en PhD
  Onderwysleierskap en -bestuur, Bestuur van diversiteit, Voorbereidingsprogramme en die professionele ontwikkeling van skoolleiers

  Prof Ike Xaba

  Medeprofessor
  +27 16 910 3068
  ike.xaba@nwu.ac.za
  Gebou 11A, Kantoor 111, Vanderbijlpark
  PhD
  Projekleier, Onderwysbestuur en Leierskap, Skoolveiligheid

  Dr Jan Khumalo

  Senior Lektor
  +27 18 389 2968
  jan.khumalo@nwu.ac.za
  Gebou G72, Blok B, Mahikeng Kampus.
  PhD (NWU-Potch), M.Ed. (UJ), B.Ed. Hons. (PU for CHE), FDE. (RAU), UDES. ((Tlhabane Onderwyskollege)
   Skoolbestuur en leierskap, organisatoriese ontwikkeling, skoolbestuur, leerderdissipline

  Prof Kobus Mentz

  Skooldirekteur
  +27 18 299 7410
  kobus.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kamer G13, Potchefstroom
  BA, HED (PG), B.Ed, M.Ed, D.Ed, Dipl in Tersiêre onderwys
  Professor in Onderwysleierskap; Die skool as organisasie; Voorbereiding van skoolhoofde

  Dr Leentjie van Jaarsveld

  Senior Lektor
  +27 18 299 4589
  leentjie.vanjaarsveld@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 214, Potchefstroomkampus
  PhD, M.Ed., B.Ed. (Hons.), HOD
  Onderwysbestuursleierskap, Onderwysbestuur

  Prof Lloyd Conley

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Opvoedkunde
  +27 18 299 1766
  Lloyd.Conley@nwu.ac.za
  Gebou C4, Kamer G08, Potchefstroom Kampus


  Dr Mark Bosch

   Lektor
  +27 16 910 3094
  mark.bosch@nwu.ac.za
  Gebou 11A Kantoor 112 Vaaldriekhoekkampus
  PhD
  Onderwysbestuursleierskap

  Dr Martha Matashu

  Direkteur Besigheid en Sociale studies in Onderwys
  +27 18 389 2323
  Martha.Matashu@nwu.ac.za
  Gebou A9, Kantoor 104, Mahikengkampus, Mafikeng
  PhD, MBA, Bcom (Hons), NGOS, CISA, Sert: Bestuur van die Openbare Sektor, Sert: Data-Analise van die Ekonometriese paneel
  Ekonomie van Onderwys; Onderwys, mensekapitaal en ekonomiese ontwikkeling; Rekeningkundige didaktiek; Onderwysbestuur, bestuur en leierskap

  Dr Molly Fuller

  Lektor: Onderwysbestuursleierskap
  +27 18 285 2070
  Molly.Fuller@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G10, Potchefstroom
  PhD, M.Ed., B.Ed., BA
   Onderwysbestuursleierskap

Mr Buti Mogorosi

  Mnr Buti Mogorosi

  Administratiewe assistent
  Buti.Mogorosi@nwu.ac.za
  Gebou C6, Potchefstroom
  BA Hons Arbeidsverhoudinge, PGDP in ramprisikokunde, MSc in omgewingswetenskappe met ramprisikokunde