Personeel - Geskiedenis vir Onderwys

  Dr Byron John Bunt

  Vakvoorstitter en Senior Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 16 910 3721
  Byron.Bunt@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 119, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kognitiewe Onderwys; Kritiese denke; Kreatiewe denke

  Mnr Dawid Olivier

  Lektor
  Dawid.Olivier@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  BEd (Inter & Snr), BA Hons (History), MA (History-Cum laude)
  Modernity/coloniality, History of South African resistance movements, Afrikaner history of the 20th century

  Mnr Ike Mabelebele

  Junior Lektor (Tydelik)
  +27 (0)16 910 3721
  27019926@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 119, Vanderbijlpark, Vanderbijlpark
  BEd, BEd Hons

  Me Joane´ von Allemann

  Junior Lektor (Tydelik)
  Joane.VonAllemann@nwu.ac.za
  Gebou C6 Kantoor G36 Potchefstroom kampus, Potchefstroom
  BEd (Senior en FET) en BEd Hons

  Mnr Johan MD Buys

  Junior Lektor
  +27 (0)18 299 4755
  23440627@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor G36, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  B.Ed (Senior en FET) [2016], B.Ed Hons (History Teaching and Learning), MEd (Curriculum Studies) - [Busy]

  Dr Michael Nhambura

  Lektor
  29743869@nwu.ac.za
  MEd, PhD
  History in Education

  Mnr Nicolaas van Deventer

  Lektor
  +27 16 910 3060
  nicolaas.vandeventer@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 111D, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  BEd Snr & FET, BEd Hons
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun

  Prof Pieter Warnich

  Adjunk-direkteur (Potchefstroom Kampus) Skool Besigheid en Sosiale studies in Onderwys/Medeprofessor en vakgroepvoorsitter vir Geskiedenis-en Kreatiewe en Uitvoerende Kunste vir Onderwys
  +27 18 299 4728
  Pieter.Warnich@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 104, Potchefstroom
  BA (Geskiedenis, Afrikaans en Nederlands, Geografie, Duits , Frans), BAHons (Geskiedenis-cum laude), Hoër Onderwysdiploma, MA (Geskiedenis-cum laude), BEd, PhD
  Geskiedenisonderwys, Onderrigleer en Assessering en Vergelykende onderwys