Personeel - Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir Onderwys

  Mev Amanda Gerber

  Lektor
  +27 (0)16 932 4576
  25598619@nwu.ac.za
  Gebou 11 B, Kantoor 124, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  B.Ed (Hons)
  EMS en Besigheidstudies

   Mnr Attie Engelbrecht

  Lektor: Onderwysekonomie
  +27 18 299 4741
  attie.engelbrecht@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 141, Potchefstroomkampus
  BCom, HOD(N), BEdHons(Onderrig en Leer)

  Me Christelle Kruger

  Junior Lektor
  +27 18 299 1570
  christelle.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G46, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BEd, BEd Hons.
  Metodiek van Besigheidstudies; Toerisme en EMS

  Mev Danél Kruger

  Adjunk-vakvoorsitter (PK) en Lektor: Ekonomiese en Bustuurwetenskaponderwys
  +27 18 299 4474
  Danel.Kruger@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kamer G43, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom


  Dr Deon van Tonder

  Adjunk-Direkteur/Lektor
  016 910 3059
  deon.vantonder@nwu.ac.za
  Gebou: 11B, Kantoor 141, Vanderbijlpark kampus, Vanderbijlpark
  BCom, HED, BTech, MEd, PhD
  Professional Development of Teachers, Cognitive development, Internship, Induction, Self-directed Learning. Economic and Management Sciences in Education.

  Mnr Hendrik du Plessis

  Junior Lektor
  +27 18 299 2147
  Hendrik.duPlessis@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G26, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Hons
  EMS METODOLOGIE

  Mnr Herman HD Bosch

  Lektor
  +27 16 910 3086
  10697780@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 129, Vanderbijlpark Kampus, Vanderbijlpark
  MCom, PGCE
  Economics for Education

  Dr Martha Matashu

  Direkteur Besigheid en Sociale studies in Onderwys
  +27 18 389 2323
  Martha.Matashu@nwu.ac.za
  Gebou A9, Kantoor 104, Mahikengkampus, Mafikeng
  PhD, MBA, Bcom (Hons), NGOS, CISA, Sert: Bestuur van die Openbare Sektor, Sert: Data-Analise van die Ekonometriese paneel
  Ekonomie van Onderwys; Onderwys, mensekapitaal en ekonomiese ontwikkeling; Rekeningkundige didaktiek; Onderwysbestuur, bestuur en leierskap

  Mnr Micheal Lebogang Marumo

  Adjunk-vakvoorsitter (MK) en Lektor: Ekonomiese en Bustuurwetenskaponderwys
  +27 (0)18 389 2413
  Michael.Marumo@nwu.ac.za
  Base Gebou, Blok A2J Kantoor B, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  BCom, PGCE, BEd Hons, MEd
  Besigheidstudies en Ekonomie

  Mnr Raju Thomas

  Lektor
  +27 (0)18 389 2468
  Raju.Thomas@nwu.ac.za
  A2 Gebou, Kantoor B, Mahikeng Kampus, Mafikeng
  MEd

  Dr Viné Petzer

  Vakvoorsitter en Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskaponderwys
  +27 16 910 3088
  vine.petzer@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor 127, Vanderbijlpark
  BCom, HED, Honneurs in Opvoedkunde, MEd
  Rekeningkunde in Opvoedkunde, Kritiese denke in Opvoedkunde