Menseregte-onderwys in Diversiteit

Anja Visser

Anja Visser

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Anja Visser

  +27 18 299 4753
  Email
  Gebou C6, Kantoor 127, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Kinderhandel; Mensehandel; Menseregte-onderwys; Navorsingsmetodologie
LinkedInOrcID ID

Annamagriet de Wet

Annamagriet de Wet

Senior Lektor

Dr Annamagriet de Wet

  +27 18 299 4596
  Email
  Gebou B11, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BCom, NGOS, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in en deur Onderwys; Geslagtelikheid en Seksualiteit in Onderwys; Teistering, Afknouing, Onderdrukking in Onderwys; Verskille en Diversiteit in Onderwys
LinkedInOrcID IDResearch GateNWU AcademiaTwitter

Cecile Eloff

Cecile Eloff

Lektor

Dr Cecile Eloff

  +27 18 299 1908
  Email
  Gebou B10, Kantoor G22, Potchefstroomkampus
  HOD, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in die Onderwys; Menseregte-onderwys; Menseregtegeletterdheid; Onderwysreg; Leerderdissipline
OrcID ID

Shan Simmonds

Shan Simmonds

Medeprofessor: Kurrikulumstudies

Prof Shan Simmonds

  +27 18 299 4764
  Email
  Gebou C6, Kantoor 129, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Gender en Onderwys; Menseregte-onderwys; Doktorale Onderwyskurrikulum
OrcID IDNWU Academia

Regs- en Vergelykende Perspektiewe in Onderwys

Cecile Eloff

Cecile Eloff

Lektor

Dr Cecile Eloff

  +27 18 299 1908
  Email
  Gebou B10, Kantoor G22, Potchefstroomkampus
  HOD, BEdHons, MEd, PhD
  Menseregte in die Onderwys; Menseregte-onderwys; Menseregtegeletterdheid; Onderwysreg; Leerderdissipline
OrcID ID

Deon Vos

Deon Vos

Senior Lektor

Dr Deon Vos

  +27 18 299 4743
  Email
  Gebou C6, Kantoor 142, Potchefstroomkampus
  HOD, BA, BEd, MEd, PhD
  Onderwysbestuur en -leierskap; Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

Ewelina Niemczyk

Ewelina Niemczyk

Postdoktorale Genoot

Dr Ewelina Niemczyk

  +27 18 299 4775
  Email
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BA, MEd, PhD
  Hoër Onderwys; Vergelykende Opvoedkunde; Navorsingsopvoeding; Navorsingspraktyk; Navorsingsetiek
LinkedInOrcID ID

Franciska Bothma

Franciska Bothma

Uitvoerende Adviseur van die Adjunk-Vise-Kansellier: Beplanning en Spesiale Projekte

Dr Franciska Bothma

  +27 18 299 4972
  Email
  Gebou C1, Kantoor 101, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BEdHons, MEd, PhD
  Hoër Onderwysreg; Eksterne regulering, nakoming en ontwikkeling van beleidsraamwerke; Menseregte, aanspreeklikheid en professionele sekuriteit van dosente; Kurrikulumontwerp en -ontwikkeling; Gehalteversekering in hoër onderwys
LinkedInResearch Gate

JP Rossouw

JP Rossouw

Navorsingsdirekteur: Onderwys en Menseregte in Diversiteit-navorsingseenheid

Prof JP Rossouw

  +27 18 299 4782
  Email
  Gebou C6, Kantoor 261, Potchefstroomkampus
  OD (Ligg. Opv.), BA, BEd, MEd, DEd
  Onderwysreg; Arbeidsreg in die Onderwys; Sportreg in die Onderwys; Navorsingsopvoeding
LinkedInOrcID ID

Louw de Beer

Louw de Beer

Vakgroepvoorsitter & Lektor

Dr Louw de Beer

  +27 18 299 2158
  Email
  Gebou B11, Kantoor G31, Potchefstroomkampus
  HOD, MCP, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Internasionale en Vergelykende Opvoedkunde; Onderwysstelsels; BRICS-organisasie

Marius Smit

Marius Smit

Medeprofessor

Prof Marius Smit

  +27 18 299 4325
  Email
  Gebou B10, Kantoor G26, Potchefstroomkampus
  DNatCo, BCom, NGOS, LLB, LLM, PhD
  Onderwysreg; Demokrasie en Skoolbeheer; Fundamentele Regte in die Onderwys; Arbeidsreg in Onderwys
LinkedInOrcID ID

Nicholus Mollo

Nicholus Mollo

Lektor

Dr Nicholus Mollo

  +27 18 299 2141
  Email
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysreg; Menseregte; Leerderdissipline; Arbeidsreg in die Onderwys

Willie van Vollenhoven

Willie van Vollenhoven

Akademiese Bestuurder: Fakulteit Opvoedkunde - Eenheid vir Oop Afstandsleer

Prof Willie van Vollenhoven

  +27 18 299 4542
  Email
  Gebou B11, Kantoor G57, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Onderwysreg
OrcID ID

Sosiale Geregtigheid in Opvoeding

Corlia Twine

Corlia Twine

Lektor

Dr Corlia Twine

  +27 18 299 2149
  Email
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Opvoedkunde; Leerder- en student ondersteuning; Aggressie en geweld; Sosiale geregtigheid
LinkedInOrcID IDResearch Gate

Ewelina Niemczyk

Ewelina Niemczyk

Postdoktorale Genoot

Dr Ewelina Niemczyk

  +27 18 299 4775
  Email
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BA, MEd, PhD
  Hoër Onderwys; Vergelykende Opvoedkunde; Navorsingsopvoeding; Navorsingspraktyk; Navorsingsetiek
LinkedInOrcID ID

Idilette van Deventer

Idilette van Deventer

BEdHons & NPDO Programleier

Dr Idilette van Deventer

  +27 18 299 4590
  Email
  Gebou B11, Kantoor G63, Potchefstroomkampus
  BA, THOD, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Sosiale Geregtigheid; Onderwysbestuur; Onderwysreg; Oop Afstandsleer
LinkedIn

Johan Botha

Medeprofessor

Prof Johan Botha

  +27 18 285 2265
  Email
  Gebou B6, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  HOD, VDO, BEdHons, MEd, DEd
  Onderwysbestuur; Sielkundige Opvoedkunde
OrcID IDResearch Gate

Louise Postma

Louise Postma

Senior Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Louise Postma

  +27 18 299 4772
  Email
  Gebou C6, Kantoor 254, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BBibl, BA Hons, MEd, PhD
  Kritiese Pedagogie
OrcID ID

Willie van Vollenhoven

Willie van Vollenhoven

Akademiese Bestuurder: Fakulteit Opvoedkunde - Eenheid vir Oop Afstandsleer

Prof Willie van Vollenhoven

  +27 18 299 4542
  Email
  Gebou B11, Kantoor G57, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Onderwysreg
OrcID ID

Sosiale Geregtigheid, Religie en Spirituele Kapitaal

Charl Wolhuter

Charl Wolhuter

Professor

Prof Charl Wolhuter

  +27 18 299 1881
  Email
  Gebou B10, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BEd, BA Hons, MEd, PhD
  Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

Ferdinand Potgieter

Ferdinand Potgieter

Professor: Filosofie van die Opvoeding

Prof Ferdinand Potgieter

  +27 18 299 1992
  Email
  Gebou B10, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, DEd, HOD
  Onderwys en Spiritualiteit; Moraliteit en Onderwys; Religieuse Verdraagsaamheid; Filosofie van die Onderwys
Google ScholarOrcID IDResearch GateNWU Academia

Dissipline in Onderwysinstellings

Charl Wolhuter

Charl Wolhuter

Professor

Prof Charl Wolhuter

  +27 18 299 1881
  Email
  Gebou B10, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BEd, BA Hons, MEd, PhD
  Vergelykende en Internasionale Opvoedkunde

Connie Zulu

Connie Zulu

Professor

Prof Connie Zulu

  +27 18 389 2435
  Email
  Gebou A3, Kantoor G49, Mahikengkampus
  BA, MA, DEd
  Engels en Sosiologie; Onderwysadministrasie; Toegepaste Linguistiek; Onderwysbestuur
OrcID IDResearch Gate

Joyce Dhlamini

Joyce Dhlamini

Senior Lektor

Dr Joyce Dhlamini

  +27 18 389 2079
  Email
  Gebou B, Kantoor G57, Mahikengkampus
  SOD, BPaed, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Mentorskap; Volwasse Onderwys
OrcID ID

Nicholus Mollo

Nicholus Mollo

Lektor

Dr Nicholus Mollo

  +27 18 299 2141
  Email
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  VDO, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysreg; Menseregte; Leerderdissipline; Arbeidsreg in die Onderwys

Openbare Skole in Diverse Omgewings

Erika Serfontein

Erika Serfontein

Vakgroepvoorsitter & Professor: Onderwysreg

Prof Erika Serfontein

  +27 16 910 3458
  Email
  Gebou 11B, Kantoor G17, Vanderbijlparkkampus
  BA(Regte), B.IURIS, LLB, HOD, VDO (LSEN), MEd, PhD
  Fundamentele Regte; Onderwysreg
Google ScholarLinkedInOrcID IDResearch Gate

Joyce Dhlamini

Joyce Dhlamini

Senior Lektor

Dr Joyce Dhlamini

  +27 18 389 2079
  Email
  Gebou B, Kantoor G57, Mahikengkampus
  SOD, BPaed, BEdHons, MEd, PhD
  Onderwysbestuur; Mentorskap; Volwasse Onderwys
OrcID ID

Buitengewone Professor

Jan de Groof

Jan de Groof

Buitengewone Professor (Universiteit van Antwerpen, België)

Prof Jan de Groof

  +27 18 299 ****
  Email
  Gebou C6, Kantoor 246, Potchefstroomkampus
LinkedIn