Oop opvoedkundige hulpbronne (OOH'e)

'n Kernaspek wat deur die Leerstoel bevorder en nagevors word is Oop Opvoedkundige Hulpbronne (OOH'e). UNESCO 2019) definieer ’n OOH'e as onderrig-, leer- en navorsingsmateriaal in enige formaat of medium wat in die openbare domein beskikbaar is of onder kopiereg beskikbaar is en met ’n oop lisensie vrygestel is wat gratis toegang, hergebruik, hertoepassing, wysiging en herverspreiding deur andere toelaat.

Die Noordwes-Universiteit is daartoe verbind tot die bevordering, gebruik en skep van OOH'e deur die OOH-verklaring wat deur die NWU se Senaat in Maart 2018 aanvaar. Verder is die Noordwes-Universiteit ook 'n vennoot van die OERu.

 

Werkswinkels en webinare

24 Junie 2021 16:00-17:00 Introduction to OER and open pedagogy (Jako Olivier)

6 Julie 2021 10:00-11:30 Analyzing open practices from a social justice perspective (Maha Bali, The American University in Cairo, Egipte)

8 Julie 2021 14:00-15:30 Open licensing webinar: “Grappling with Open” (Paul West, Creative Commons Suid-Afrika)
Opname: https://www.youtube.com/watch?v=nPvv4Bu_6_s

18 Augustus 2021 11:00-12:00 Ubuntu, Student Advocacy and Professional Development: Becoming an Open Education Influencer (BOEI) (Gino Fransman, Nelson Mandela Universiteit)

24 Augustus 2021 14:00-15:30 Open textbooks (Glenda Cox, Michelle Willmers & Bianca Masuku, Universiteit van Kaapstad)
Opname: https://www.youtube.com/watch?v=YTWqGc_v3N0

9 September 2021 15:00-16:30 Open source authoring tools to create open educational resources (Tel Amiel, University of Brasília, Brasilie)
Opname:https://www.youtube.com/watch?v=QbS13jdCO7I

5 Oktober 2021 14:00-15:30 OER and quality frameworks related to the UNESCO OER recommendation (Ebba Ossiannilsson, ICDE, Swede)
Opname: https://www.youtube.com/watch?v=Q08S6Tu2V60

26 Oktober 2021 16:00-17:30 Introduction to Open Educational Resources Research using the COUPE (cost, outcomes, use, perceptions, and engagement) Framework (Virginia Clinton-Lisell, Universiteit van Noord-Dakota, VSA)
Registrasie: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AjmKOzIbSBaKFp5-EUqEmw