Navorsers

Prof Elsa Mentz
Navorsingsdirekteur: Navorsingseenheid Selfgerigte Leer
  +27 18 299 4780
  Email
  Gebou C6, Kantoor 259, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Josef de Beer
Navorsingsprofessor
  +27 18 285 2626
  Email
  Gebou B10, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc (Ed), BSc Hons, MEd, MSc, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels; Etnobotanie
Research GateGoogle Scholar
Prof Marthie van der Walt
Professor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1854
  Email
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde
LinkedInExpertResearch Gate
Prof Marietjie Havenga
Medeprofessor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 4281
  Email
  Gebou B10, Kantoor G16, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, VDO, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Ingenieurswese onderwys
Google Scholar
Prof Jako Olivier
Professor: Multimodale Leer
  +27 18 285 2078
  Email
  Gebou B5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, NGOS, MA, PhD
  Multimodale leer en Oop opvoedkundige hulpbronne (OOH); Vervlegte leer; Multigeletterdhede; Rekenaarondersteunde taalonderrig; Makrososiolinguistiek
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Washington Dudu
Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie; Medeprofessor
  +27 18 389 2833
  Email
  Gebou G, Kantoor G196, Mahikengkampus
  Dip.Ed., BEd, MSc.Ed, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels
OrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Christo van der Westhuizen
Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4734
  Email
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Aubrey Golightly
Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4729
  Email
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer
Research GateGoogle Scholar
Prof Charlene du Toit-Brits
Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4738
  Email
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys
Prof Bernadette Geduld
Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4583
  Email
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MPhil, PhD
  Oop afstandsleer; Self-gereguleerde Leer; Leerteorieë
Research Gate
Dr Maryna Reyneke
Skooldirekteur: Skool vir Taalonderwys
  +27 18 299 4774
  Email
  Gebou C6, Kamer 207, Potchefstroomkampus
  PhD
  Assessering; Engelse taal in die kurriculum
LinkedInResearch Gate
Prof Neal Petersen
Adjunk-Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 299 1906
  Email
  Gebou B10, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  BSc Ed, BSc Hons, VDO, MPhill, PhD
  Lewenswetenskappe-onderwys; Koöperatiewe Leer; Kwalitatiewe Navorser
Dr Annalie Roux
Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1895
  Email
  Gebou B10, Kantoor G54, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Metakognitiewe onderrig- en leerstrategieë vir selfgerigte leer in wiskunde onderwyser onderrig; Konseptuele leer van voordiens wiskunde onderwysers; Wiskundige denke en probleemoplossing
LinkedIn
Dr Elsie Lubbe
Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1462
  Email
  Gebou B10, Kantoor G14, Potchefstroomkampus
  HOD (S), BEd, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Sleutelbordvaardigheid (Blindtiktegniek)
Dr Marry Mdakane
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4567
  Email
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Inheemse Kennis, Oop Afstandsleer
Dr Ronel van Oort
Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4726
  Email
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus
  PhD
  Afrikaanse variëteite; Afrikaans metodologie; Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur
Dr Roxanne Bailey
Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1475
  Email
  Gebou B10, Kantoor G15, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Selfgerigte Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Chantelle Bosch
Dr Chantelle Bosch
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4768
  Email
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Vervlegde Leer; Kurrikulumstudies; Assessering
Dr Dorothy Laubscher
Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4585
  Email
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer
Dr Pentecost Nkhoma
Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 389 2297
  Email
  Gebou G, Kantoor G195, Mahikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste
Dr Elize Vos
Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4783
  Email
  Gebou C6, Kantoor 219, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Leesmotivering van leerders; Onderrig en leer: Senior en FET-fase; Kinder- en jeugliteratuur; Assessering; Selfgerigte Leer
Dr Cornè Kruger
Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 2159
  Email
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling
LinkedInResearch Gate
Dr Lounell White
Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4293
  Email
  Gebou B10, Kantoor G25, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BA Hons, BSc Hons, MSc, PhD
  Gemeenskap van Praktyk; Lewenswetenskappe-onderwys
LinkedIn
Dr Divan Jagals
Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 2154
  Email
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek
Dr Adri du Toit
Lektor
  +27 18 299 4320
  Email
  Gebou B10, Kantoor G18, Potchefstroomkampus
  BSc (Huishoudkunde), HOD, MEd, PhD
  Kurrikulum en pedagogie van Verbruikerstudie, entrepreneurskapsonderwys en Tegnologie-onderwys
LinkedInResearch Gate
Dr Donnavan Kruger
Tydelike Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4322
  Email
  Gebou B10, Kantoor G20, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MSc, PhD
  Etnodierkunde; Kwantitatiewe Navorsingsmetodes
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Dr Tertia Jordaan
Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4580
  Email
  Gebou B11, Kantoor G28, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Probleemoplossing en Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer
Dr Susan Bester
Tydelike Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 18 299 4719
  Email
  Gebou C6, Kantoor 224, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Geskiedenis (Kurrikulum/Onderrig); Grondeise; Multimedia gebruik in Geskiedenisonderrig
Dr Magda Kloppers
Senior Lektor: Wiskunde Onderwys
  +27 16 910 3084
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 110, Vanderbijlparkkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
OrcID
Dr Byron Bunt
Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 16 910 3126
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kognitiewe Onderwys; Kritiese denke; Kreatiewe denke
LinkedInResearch GateGoogle Scholar

Ontwikkelende Navorsers

Mnr Christo Els
Lektor
  +27 18 285 2773
  Email
  Gebou B11, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, MA
  Opvoedkundige & Ontwikkelingsielkunde; Argetipe Sielkundige Tipe Dinamika; Ontwikkeling en Standaardisering van Psigometriese Webgebaseerde Toepassings vir Onderwys; Inligtingkommunikasietegnologieë (IKT’e) vir Onderwys; Selfgerigte Leer
Research Gate
Dr Albert Kemp
Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4234
  Email
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MA, PhD
  Ingenieursgrafika en –ontwerp; 2D/3D CAD; 3D Drukwerk/Skandering
Me Nozi Kgati
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4594
  Email
  Gebou B11, Kantoor G64, Potchefstroomkampus
  SPOD, VDO, BEd Hons, MSc
  Leierskap en Bestuur; Onderrig en Leer
Dr Anitia Lubbe
Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4323
  Email
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd, PhD
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer
LinkedInOrcIDResearch Gate
Dr Sukie van Zyl
Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1472
  Email
  Gebou B10, Kantoor G17, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Dieper Leer
LinkedInOrcIDResearch Gate
Dr Marisa Verster
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4736
  Email
  Gebou C6, Kantoor 109, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Selfgerigte Leer
LinkedInResearch Gate
Dr Kgomotsego Samuel
Lektor
  +27 18 389 2856
  Email
  : G 201 Base gebou, Mahikeng Kampus
  M.Ed (Wetenskap/Wiskunde), B.Ed (Hons) Wetenskap/Wiskunde, PhD
  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde Leer om SDL te bevorder
Mr Pieter van den Berg
Lektor
  +27 18 285 2713
  Email
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroom Kampus
  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder
Dr Gerrie Benadé
Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4235
  Email
  Gebou B9, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), Tegniese Diploma, BEd Hons, MEd, Phd
  Meganiese Tegnologie; Siviele Tegnologie; Tegniese Tekeninge; RSPR. Hons BEd; MEd begeleiding; Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer
Mr Sfiso Mahlaba
Lektor
  +27 18 389 2808
  Email
  A2, G09, Mahikeng Campus
  SDL Subarea (s): Kognisie en metakognisie om SDL te bevorder
Mr Steve Maletso
Lektor
  +27 18 389 2219
  Email
  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder
Ms Therese Mitchell
Lektor
  +27 18 299 4338
  Email
  B10, G45, Potchefstroom Kampus
  SDL Subarea(s): Kognisie en Metakognisie om SDL te bevorder, Rekeningkunde, Opvoedingswetenskappe
Mnr Judicial Sebatana
Lektor
  +27 18 299 ****
  Email
  Gebou A2 blok G Kantoor G205 Mahikeng Kampus
  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder
Mnr Tswakae (TK) Sebotsa
Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4295
  Email
  Gebou B10, Kantoor G32, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS,MEd
  Fisika-Laboratoriumwerk; Fisika-Simulasies; Onderrig en Leer
Mnr Benjamin Seleke
Junior Lektor
  +27 18 285 2058
  Email
  Gebou B11, Kantoor G19, Potchefstroomkampus
  Diploma in Opvoedkunde, Gevorderde Sertifikaat in Opvoedkunde, BEdHons, MEd en PhD in proses
  Kurrikulum en didaktiese: Kurrikulumstudies en GET Technology Education
Me Marike Strydom
Lektor
  +27 18 299 4555
  Email
  Gebou B11, Kantoor G11, Potchefstroom Kampus
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun
Mnr Toto Tshona
Junior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1817
  Email
  Gebou B10, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys
Mr Nicolaas van Deventer
Lektor
  +27 16 910 3060
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 111D, Vanderbijlparkkampus
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun
Me Yolanda Fourie
Lektor
  +27 16 910 3076
  Email
  Gebou 11B, Kantoornommer 111G, Vaal Kampus
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL
Me Christelle Kruger
Junior Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskap Onderwys
  +27 18 299 1570
  Email
  Gebou B10, Kantoor G46, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Ekonomie; Besigheidstudies; Rekeningkunde vir Onderwys
Me Erika Potgieter
Junior Lektor
  +27 18 299 1875
  Email
  Gebou B10, Kantoor G53, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Metakognisie; Pedagogiek van spel; Poppespel; Onderwyser professionele ontwikkeling; Wiskunde-onderwys.
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Mr Sayed Mohsin
Lektor
  +27 16 9103126
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus
  Inheemse Kennis en gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder
Mr Martin Chanza
Lektor
  +27 18 389 2921
  Email
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A144
  BSc., BSc. (Hons) en MSc. (Statistiek en Aktuariële Wetenskap)
  Voorspellingstegnieke. Tydreeksanalise, Ekonometriese Modellering, Data-ontginning, Selfgerigte Leer
Mr Sysman Motloung
Lektor
  +27 16 910 3347
  Email
  11B, G23, Vanderbijlparkkampus
  SDL deelgebied(s): Kognisie en Metakognisie om SDL te bevorder, Politieke filosofie, Hydro-politiek,-Afrikaanse politiek, sosiale bewegings te verbeter
Mev Neo Maroja
Lektor
  +27 18 389 2549
  Email
  Mahikengkampus, Blok J, Kantoor 134
  Werksgeintegreerde leer, Kooperatiewe leer
Mr Richard Sibiya
Lecturer: Mathematics lecturer
   016 910 3072
  Email
  Building 11A, Office 115, Vanderbijlpark Campus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Mathematics Education, Self-Directed Learning; Cooperative learning
Research Gate

Nadoktorale Genote

Dr Maureen Kapute
Nadoktorale Genoot
  +27 18 299 4775
  Email
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MEd, PhD
  Navorsing; Fisiese Geografie, Geo-ruimtelike tegnologie en omgewingsverandering
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Dr Amit Dhakulkar
Nadoktorale Genoot
  +27 18 285 2082
  Email
  Gebou C6, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BSc, MSc, PhD in wetenskaponderwys
  OER, wetenskap- en wiskunde-onderwys, tegnologie en onderwys

Buitengewone Professor

Prof Karl Wirth
Buitengewone Professor
  Email
  Macalester College, Minnesota
  Cooperrship and Praxis for SDL and Problem-based Learning to enhance SDL
Prof Per Bergamin
Extraordinary Professor
  Email
  Swiss Distance University of Applied Sciences,Jesuitenweg
  UNESCO Chair on Personalised and AdaptiveDistance Education Institute for Research in Open-, Distance- and eLearning (IFeL)
LinkedInOrcIDResearch Gate
Prof Iman Chahine
Extraordinary Professor
  Email
  University of Massachusetts, Lowell
  BSc,MA,Ph D: Mathematics Education
  Mathematics knowledge systems across cultural contexts,Iindigenous/neo-indigenous and techno-literate groups engage in “mathematizing’” while immersed in their daily practices.
LinkedInOrcID
Prof Daniel Burgos
Extraordinary Professor
  Email
  Madrid, Spain
  BSc,MSc,PhD Computer Science
  Open Science, Learning Analytics and ICT applied to Education.Artificial Intelligence in Education, Learning Management Systems.
Research GateGoogle Scholar

Navorsingsmedewerkers

Dr Walter Uys
Lektor
  Email
  Algemene Akademiese Gebou, Kantoor A123, Mahikengkampus
  PhD (Inligtingstelsels)
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL
Research Gate