Navorsers

Prof Elsa Mentz
Navorsingsdirekteur: Navorsingseenheid Selfgerigte Leer
  +27 18 299 4780
  Email
  Gebou C6, Kantoor 259, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Josef de Beer
Navorsingsprofessor
  +27 18 285 2626
  Email
  Gebou B10, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc (Ed), BSc Hons, MEd, MSc, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels; Etnobotanie
Research GateGoogle Scholar
Prof Marthie van der Walt
Professor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1854
  Email
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde
LinkedInExpertResearch Gate
Prof Marietjie Havenga
Medeprofessor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 4281
  Email
  Gebou B10, Kantoor G16, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, VDO, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Ingenieurswese onderwys
Google Scholar
Prof Jako Olivier
Professor: Multimodale Leer
  +27 18 285 2078
  Email
  Gebou B5, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, NGOS, MA, PhD
  Multimodale leer en Oop opvoedkundige hulpbronne (OOH); Vervlegte leer; Multigeletterdhede; Rekenaarondersteunde taalonderrig; Makrososiolinguistiek
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Washington Dudu
Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie; Medeprofessor
  +27 18 389 2833
  Email
  Gebou G, Kantoor G196, Mahikengkampus
  Dip.Ed., BEd, MSc.Ed, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels
OrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Christo van der Westhuizen
Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4734
  Email
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Prof Aubrey Golightly
Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding
  +27 18 299 4729
  Email
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer
Research GateGoogle Scholar
Prof Charlene du Toit-Brits
Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4738
  Email
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys
Prof Bernadette Geduld
Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4583
  Email
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MPhil, PhD
  Oop afstandsleer; Self-gereguleerde Leer; Leerteorieë
Research Gate
Dr Maryna Reyneke
Skooldirekteur: Skool vir Taalonderwys
  +27 18 299 4774
  Email
  Gebou C6, Kamer 207, Potchefstroomkampus
  PhD
  Assessering; Engelse taal in die kurriculum
LinkedInResearch Gate
Prof Neal Petersen
Adjunk-Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 299 1906
  Email
  Gebou B10, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  BSc Ed, BSc Hons, VDO, MPhill, PhD
  Lewenswetenskappe-onderwys; Koöperatiewe Leer; Kwalitatiewe Navorser
Dr Annalie Roux
Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1895
  Email
  Gebou B10, Kantoor G54, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Metakognitiewe onderrig- en leerstrategieë vir selfgerigte leer in wiskunde onderwyser onderrig; Konseptuele leer van voordiens wiskunde onderwysers; Wiskundige denke en probleemoplossing
LinkedIn
Dr Elsie Lubbe
Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1462
  Email
  Gebou B10, Kantoor G14, Potchefstroomkampus
  HOD (S), BEd, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Sleutelbordvaardigheid (Blindtiktegniek)
Dr Marry Mdakane
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4567
  Email
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Inheemse Kennis, Oop Afstandsleer
Dr Ronel van Oort
Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4726
  Email
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus
  PhD
  Afrikaanse variëteite; Afrikaans metodologie; Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur
Dr Roxanne Bailey
Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1475
  Email
  Gebou B10, Kantoor G15, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Selfgerigte Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Chantelle Bosch
Dr Chantelle Bosch
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4768
  Email
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Vervlegde Leer; Kurrikulumstudies; Assessering
Dr Dorothy Laubscher
Senior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4585
  Email
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer
Dr Pentecost Nkhoma
Skooldirekteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-Onderwys
  +27 18 389 2297
  Email
  Gebou G, Kantoor G195, Mahikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste
Dr Elize Vos
Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys
  +27 18 299 4783
  Email
  Gebou C6, Kantoor 219, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Leesmotivering van leerders; Onderrig en leer: Senior en FET-fase; Kinder- en jeugliteratuur; Assessering; Selfgerigte Leer
Dr Cornè Kruger
Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 2159
  Email
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling
LinkedInResearch Gate
Dr Lounell White
Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4293
  Email
  Gebou B10, Kantoor G25, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BA Hons, BSc Hons, MSc, PhD
  Gemeenskap van Praktyk; Lewenswetenskappe-onderwys
LinkedIn
Dr Divan Jagals
Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 2154
  Email
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek
Dr Adri du Toit
Lektor
  +27 18 299 4320
  Email
  Gebou B10, Kantoor G18, Potchefstroomkampus
  BSc (Huishoudkunde), HOD, MEd, PhD
  Kurrikulum en pedagogie van Verbruikerstudie, entrepreneurskapsonderwys en Tegnologie-onderwys
LinkedInResearch Gate
Dr Donnavan Kruger
Tydelike Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4322
  Email
  Gebou B10, Kantoor G20, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MSc, PhD
  Etnodierkunde; Kwantitatiewe Navorsingsmetodes
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Dr Tertia Jordaan
Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 4580
  Email
  Gebou B11, Kantoor G28, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Probleemoplossing en Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer
Dr Susan Bester
Tydelike Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 18 299 4719
  Email
  Gebou C6, Kantoor 224, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Geskiedenis (Kurrikulum/Onderrig); Grondeise; Multimedia gebruik in Geskiedenisonderrig
Dr Magda Kloppers
Senior Lektor: Wiskunde Onderwys
  +27 16 910 3084
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 110, Vanderbijlparkkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
OrcID
Dr Byron Bunt
Lektor: Geskiedenisonderwys
  +27 16 910 3126
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Kognitiewe Onderwys; Kritiese denke; Kreatiewe denke
LinkedInResearch GateGoogle Scholar

Ontwikkelende Navorsers

Mnr Christo Els
Lektor
  +27 18 285 2773
  Email
  Gebou B11, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, MA
  Opvoedkundige & Ontwikkelingsielkunde; Argetipe Sielkundige Tipe Dinamika; Ontwikkeling en Standaardisering van Psigometriese Webgebaseerde Toepassings vir Onderwys; Inligtingkommunikasietegnologieë (IKT’e) vir Onderwys; Selfgerigte Leer
Research Gate
Dr Albert Kemp
Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4234
  Email
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MA, PhD
  Ingenieursgrafika en –ontwerp; 2D/3D CAD; 3D Drukwerk/Skandering
Me Nozi Kgati
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4594
  Email
  Gebou B11, Kantoor G64, Potchefstroomkampus
  SPOD, VDO, BEd Hons, MSc
  Leierskap en Bestuur; Onderrig en Leer
Dr Anitia Lubbe
Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4323
  Email
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd, PhD
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer
Dr Sukie van Zyl
Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys
  +27 18 299 1472
  Email
  Gebou B10, Kantoor G17, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Dieper Leer
LinkedInOrcIDResearch Gate
Dr Marisa Verster
Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4736
  Email
  Gebou C6, Kantoor 109, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Selfgerigte Leer
LinkedInResearch Gate
Dr Kgomotsego Samuel
Lektor
  +27 18 389 2856
  Email
  : G 201 Base gebou, Mahikeng Kampus
  M.Ed (Wetenskap/Wiskunde), B.Ed (Hons) Wetenskap/Wiskunde, PhD
  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde Leer om SDL te bevorder
Mr Pieter van den Berg
Lektor
  +27 18 285 2713
  Email
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroom Kampus
  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder
Dr Gerrie Benadé
Lektor: Tegnologie vir Onderwys
  +27 18 299 4235
  Email
  Gebou B9, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), Tegniese Diploma, BEd Hons, MEd, Phd
  Meganiese Tegnologie; Siviele Tegnologie; Tegniese Tekeninge; RSPR. Hons BEd; MEd begeleiding; Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer
Mr Sfiso Mahlaba
Lektor
  +27 18 389 2808
  Email
  A2, G09, Mahikeng Campus
  SDL Subarea (s): Kognisie en metakognisie om SDL te bevorder
Mr Steve Maletso
Lektor
  +27 18 389 2219
  Email
  SDL Subarea(s): Inheemse Kennis en Gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder
Ms Therese Mitchell
Lektor
  +27 18 299 4338
  Email
  B10, G45, Potchefstroom Kampus
  SDL Subarea(s): Kognisie en Metakognisie om SDL te bevorder, Rekeningkunde, Opvoedingswetenskappe
Mnr Judicial Sebatana
Lektor
  +27 18 299 ****
  Email
  Gebou A2 blok G Kantoor G205 Mahikeng Kampus
  SDL Subarea: Probleem gebaseerde leer om SDL te bevorder
Mnr Tswakae (TK) Sebotsa
Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys
  +27 18 299 4295
  Email
  Gebou B10, Kantoor G32, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS
  Fisika-Laboratoriumwerk; Fisika-Simulasies; Onderrig en Leer
Mnr Benjamin Seleke
Junior Lektor
  +27 18 285 2058
  Email
  Gebou B11, Kantoor G19, Potchefstroomkampus
  Diploma in Opvoedkunde, Gevorderde Sertifikaat in Opvoedkunde, BEdHons, MEd en PhD in proses
  Kurrikulum en didaktiese: Kurrikulumstudies en GET Technology Education
Me Marike Strydom
Lektor
  +27 18 299 4555
  Email
  Gebou B11, Kantoor G11, Potchefstroom Kampus
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun
Mnr Toto Tshona
Junior Lektor: Wiskunde-onderwys
  +27 18 299 1817
  Email
  Gebou B10, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys
Mr Nicolaas van Deventer
Lektor
  +27 16 910 3060
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 111D, Vanderbijlparkkampus
  SDL subarea: Assessering om SDL te ondersteun
Me Yolanda Fourie
Lektor
  +27 16 910 3076
  Email
  Gebou 11B, Kantoornommer 111G, Vaal Kampus
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL
Me Christelle Kruger
Junior Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskap Onderwys
  +27 18 299 1570
  Email
  Gebou B10, Kantoor G46, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Ekonomie; Besigheidstudies; Rekeningkunde vir Onderwys
Me Erika Potgieter
Junior Lektor
  +27 18 299 1875
  Email
  Gebou B10, Kantoor G53, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Metakognisie; Pedagogiek van spel; Poppespel; Onderwyser professionele ontwikkeling; Wiskunde-onderwys.
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Mr Sayed Mohsin
Lektor
  +27 16 9103126
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 101, Vanderbijlparkkampus
  Inheemse Kennis en gekontekstualiseerde leer om SDL te bevorder
Mr Martin Chanza
Lektor
  +27 18 389 2921
  Email
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A144
  BSc., BSc. (Hons) en MSc. (Statistiek en Aktuariële Wetenskap)
  Voorspellingstegnieke. Tydreeksanalise, Ekonometriese Modellering, Data-ontginning, Selfgerigte Leer
Mr Sysman Motloung
Lektor
  +27 16 910 3347
  Email
  11B, G23, Vanderbijlparkkampus
  SDL deelgebied(s): Kognisie en Metakognisie om SDL te bevorder, Politieke filosofie, Hydro-politiek,-Afrikaanse politiek, sosiale bewegings te verbeter
Mev Neo Maroja
Lektor
  +27 18 389 2549
  Email
  Mahikengkampus, Blok J, Kantoor 134
  Werksgeintegreerde leer, Kooperatiewe leer

Nadoktorale Genote

Dr Maureen Kapute
Nadoktorale Genoot
  +27 18 299 4775
  Email
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MEd, PhD
  Navorsing; Fisiese Geografie, Geo-ruimtelike tegnologie en omgewingsverandering
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar
Dr Amit Dhakulkar
Nadoktorale Genoot
  +27 18 285 2082
  Email
  Gebou C6, Kantoor G33, Potchefstroomkampus
  BSc, MSc, PhD in wetenskaponderwys
  OER, wetenskap- en wiskunde-onderwys, tegnologie en onderwys

Buitengewone Professor

Prof Karl Wirth
Buitengewone Professor
  Email
  Macalester College, Minnesota
  Cooperrship and Praxis for SDL and Problem-based Learning to enhance SDL
Prof Per Bergamin
Extraordinary Professor
  Email
  Swiss Distance University of Applied Sciences,Jesuitenweg
  UNESCO Chair on Personalised and AdaptiveDistance Education Institute for Research in Open-, Distance- and eLearning (IFeL)
LinkedInOrcIDResearch Gate

Navorsingsmedewerkers

Dr Walter Uys
Lektor
  Email
  Algemene Akademiese Gebou, Kantoor A123, Mahikengkampus
  SDL Subarea: Scholarship and Praxis for SDL