Prof Per Bergamin benoem as buitengewone professor aan die NWU