Mnr Johann Rademeyer

Lektor
  +27 18 389 2128
  Email
  Gebou A2B, Kantoor G73, Mahikengkampus

Jaco Van Der Merwe

Lektor
  +27 18 299 4766
  Email
  Gebou C6, Kantoor 234, Potchefstroomkampus

Dr Steffie Esterhuizen

Programleier: Grondslagfase en Senior Lektor
  +27 016 9103070
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 131, Vaaldriekhoekkampus

Dr Elmari Fouche

Lektor
  +27 18 285 2876
  Email
  Gebou B11, Kantoor G06, Potchefstroom Kampus

Dr Wanda van der Merwe

Lektor
  +27 18 299 4739
  Email
  Gebou C6, Kantoor 210, Potchefstroomkampus

Lynn Preston

Vakgroepleier & Senior Lektor (PC)
  +27 18 299 4765
  Email
  Gebou C6, Kantoor 233, Potchefstroomkampus

Prof Johnnie Hay

Direkteur en Medeprofessor (VK)
  +27 16 910 3143
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 105, Vaalkampus