Ons bied Honneursprogramme in elk van die vier vakrigtings aan, naamlik in Opvoedkundige Sielkunde (om te registreer as ‘n Berader by die Gesondheidsberoeperaad van Suid-Afrika), in Leerderondersteuning (genaamd Onderwys vir Spesiale Behoeftes – met die oog daarop om steun aan alle tipe leerhindernisse te kan bied), in Lewensoriëntering (ten einde ‘n spesialis LO-onderwyser te word) en in Bewegingsonderwys (om te fokus op liggaamsopvoeding in skole).

BEd Hons in Bewegingsonderwys

BEd Hons in Lewensoriëntering

BEd Hons in Onderwys vir Spesiale Behoeftes

BEd Hons in Opvoedkundige Sielkunde

M en D-programme? Tans bied ons in twee van hierdie vier vakrigtings navorsings-M en-D programme aan, naamlik Opvoedkundige Sielkunde en Leerderondersteuning (genaamd Onderwys vir Spesiale Behoeftes). Ons behoort goedkeuring te kry om in 2019 met die M in Lewensoriëntering voort te gaan.