NGOS (Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase)

(Kwalifikasiekode vir aansoekvorm: Voltyds 4DC G01 1 en Afstand 4DD G01 1)

(NGOS Brosjure pdf. 3.33MB)

Die NGOS dien as ʼn professionele afrondingskwalifikasie vir kandidate wat reeds oor ʼn goedgekeurde driejarige universiteitsgraad beskik en genoeg krediete in goedgekeurde skoolvakke in die graad ingesluit het. ʼn Student spesialiseer om in die Senior en VOO-fase (Gr 7 tot 12) te kan klasgee.

Studente wat hierdie kwalifikasie, met die fokus op klaskamerpraktyk verwerf, is in staat om bewys te lewer van die kontekstuele rolle en vaardighede van ʼn effektiewe onderwyser.

Die minimum vereistes vir die NGOS in senior & VOO fase is ʼn relevante B-graad of kwalifikasie van ten minste 360 krediete met 2 skoolvakke in die kwalifikasie. Een skoolvak moet tot op 3de jaarvlak wees en die tweede skoolvak tot en met 2de jaarvlak, afhangende van die vak, want sekere vakke het vakspesifieke vereistes.

Die NWU is een van die min universiteite wat die metodiek van Verbruikerstudies in onderwys in hul NGOS program aanbied.

Hierdie kwalifikasie word voltyds en afstand aangebied.

Om aanlyn aansoek te doen kliek hier

Vir verdere navrae kontak:

Mev Beula de Beer
Tel: +27 (0)18 299 1856
E-pos:Beula.DeBeer@nwu.ac.za

 

Ms Lebohang Ranotsi - Vanderbijlpark Kampus

Tel: +27 (0)16 910 3081

Email: 31845568@nwu.ac.za

 

Mrs Prudence Mokawane - Mahikeng Kampus

Tel: +27 (0)18 289 2449

E-pos: Prudence.Mokawane@nwu.ac.za