Staff - Citizenship

  Prof Shan Simmonds

  Medeprofessor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4764
  shan.simmonds@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 129, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd, PhD
  Kurrikulumstudies; Gender en Onderwys; Menseregte-onderwys; Doktorale Onderwyskurrikulum

  Prof Ferdinand Potgieter

  Professor: Filosofie van die Opvoeding
  +27 18 299 1992
  ferdinand.potgieter@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G27, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, DEd, HOD
  Onderwys en Spiritualiteit; Moraliteit en Onderwys; Religieuse Verdraagsaamheid; Filosofie van die Onderwys

  Prof Ewelina Niemczyk

  Professor
  +27 18 299 4775
  ewelina.niemczyk@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BA, MEd, PhD
  Hoër Onderwys; Vergelykende Opvoedkunde; Navorsingsopvoeding; Navorsingspraktyk; Navorsingsetiek

  Dr Louise Postma

  Senior Lektor: Kurrikulumstudies
  +27 18 299 4772
  louise.postma@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 209, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BBibl, BA Hons, MEd, PhD
  Kritieke pedagogiek, nuwe materialisme, diffraksie, sosiale geregtigheid