Assessering ter ondersteuning van SGL

Anitia Lubbe

Anitia Lubbe

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Me Anitia Lubbe

  +27 18 299 4323
  12080454@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer

Elsa Mentz

Elsa Mentz

SDL Navorsingsdirekteur & Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Elsa Mentz

  +27 18 299 4780
  elsa.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C4, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Kobus Lombard

Kobus Lombard

Waarnemende Adjunkdekaan: Toegewysde Funksies & Professor: Kurrikulumstudies

Prof Kobus Lombard

  +27 16 910 3068
  kobus.lombard@nwu.ac.za
  Gebou 11A, Kantoor 111, Vaaldriehoekkampus
  BA(Ed), BEd, MEd, DEd
  Assessering; Kwalitatiewe Navorsingsmetodologie; Selfgerigte Leer
LinkedInExpertResearch Gate

Vervlegde leer ter ondersteuning van SGL

Albert Kemp

Albert Kemp

Lektor: Tegnologie vir Onderwys

Mnr Albert Kemp

  +27 18 299 4234
  albert.kemp@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MA
  Ingenieursgrafika en –ontwerp; 2D/3D CAD; 3D Drukwerk/Skandering

Aubrey Golightly

Aubrey Golightly

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Aubrey Golightly

  +27 18 299 4729
  aubrey.golightly@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer
Research GateGoogle Scholar

Chantelle Bosch

Chantelle Bosch

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Chantelle Bosch

  +27 18 299 4768
  chantelle.bosch@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Vervlegde Leer; Kurrikulumstudies; Assessering

Charlene du Toit-Brits

Charlene du Toit-Brits

Medeprofessor: Kurrikulumstudies

Prof Charlene du Toit-Brits

  +27 18 299 4738
  charlene.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys

Christo Els

Christo Els

Lektor

Mnr Christo Els

  +27 18 299 2140
  christo.els@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G59, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, MA
  Opvoedkundige & Ontwikkelingsielkunde; Argetipe Sielkundige Tipe Dinamika; Ontwikkeling en Standaardisering van Psigometriese Webgebaseerde Toepassings vir Onderwys; Inligtingkommunikasietegnologieë (IKT’e) vir Onderwys; Selfgerigte Leer
Research Gate

Christo van der Westhuizen

Christo van der Westhuizen

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Christo van der Westhuizen

  +27 18 299 4734
  christo.vanderwesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Dorothy Laubscher

Dorothy Laubscher

Senior Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Dorothy Laubscher

  +27 18 299 4585
  dorothy.laubsher@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer

Elize Vos

Senior Lektor: Afrikaans vir Onderwys

Dr Elize Vos

  +27 18 299 4783
  elize.vos@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 219, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Leesmotivering van leerders; Onderrig en leer: Senior en FET-fase; Kinder- en jeugliteratuur; Assessering; Selfgerigte Leer

Elsa Mentz

Elsa Mentz

SDL Navorsingsdirekteur & Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Elsa Mentz

  +27 18 299 4780
  elsa.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C4, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Hermien Dreyer

Hermien Dreyer

Lektor: Wiskunde-onderwys

Me Hermien Dreyer

  +27 18 285 2066
  hermien.dreyer@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G55, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer

Jako Olivier

Jako Olivier

Professor: Multimodale Leer

Prof Jako Olivier

  +27 18 285 2078
  jako.olivier@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 229, Potchefstroomkampus
  BA, BA Hons, NGOS, MA, PhD
  Multimodale leer en Oop opvoedkundige hulpbronne (OOH); Vervlegte leer; Multigeletterdhede; Rekenaarondersteunde taalonderrig; Makrososiolinguistiek
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

James Varughese

James Varughese

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Dr James Varughese

  +27 18 285 2068
  james.varughese@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BSc, MSc, PhD
  Fisika

Jessica Pool

Jessica Pool

Buitengewone Lektor: Fakulteit Opvoedkunde; Navorser: Onderrig en Leer in Hoër Onderwys

Dr Jessica Pool

  +27 18 299 2717
  jessica.pool@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kantoor 104, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MEd, PhD
  Vervlegde Leer; Selfgerigte Leer; Ontwerpgebaseerde Metodologie; Akademieskap van Onderrig en Leer
Research Gate

Maureen Kapute

Nadoktorale Genoot

Dr Maureen Kapute

  +27 18 299 4775
  31556205@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MEd, PhD
  Navorsing; Fisiese Geografie, Geo-ruimtelike tegnologie en omgewingsverandering

Nozi Kgati

Nozi Kgati

Lektor: Kurrikulumstudies

Me Nozi Kgati

  +27 18 299 4594
  nozi.kgati@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G64, Potchefstroomkampus
  SPOD, VDO, BEd Hons, MSc
  Leierskap en Bestuur; Onderrig en Leer

Ronel van Oort

Ronel van Oort

Lektor: Afrikaans vir Onderwys

Dr Ronel van Oort

  +27 18 299 4726
  ronel.vanoort@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 220, Potchefstroomkampus
  PhD
  Afrikaanse variëteite; Afrikaans metodologie; Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur

Roxanne Bailey

Roxanne Bailey

Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys

Dr Roxanne Bailey

  +27 18 299 1475
  roxanne.bailey@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G15, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Selfgerigte Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Susan Bester

Susan Bester

Tydelike Lektor: Geskiedenisonderwys

Dr Susan Bester

  +27 18 299 4719
  susan.bester@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 224, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Geskiedenis (Kurrikulum/Onderrig); Grondeise; Multimedia gebruik in Geskiedenisonderrig

Tom Mosiane

Tom Mosiane

Lektor: Wiskunde-onderwys

Mnr Tom Mosiane

  +27 18 299 4321
  10962964@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G19, Potchefstroomkampus
  BBA, BSc Hons, MEd
  Kurrikulumanalise en Evaluering

Toto Tshona

Toto Tshona

Junior Lektor: Wiskunde-onderwys

Mnr Toto Tshona

  +27 18 299 1817
  21278075@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Wiskunde-onderwys

Koöperatiewe leer ter bevordering van SGL

Anitia Lubbe

Anitia Lubbe

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Me Anitia Lubbe

  +27 18 299 4323
  12080454@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer

Chantelle Bosch

Chantelle Bosch

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Chantelle Bosch

  +27 18 299 4768
  chantelle.bosch@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 244, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Vervlegde Leer; Kurrikulumstudies; Assessering

Christelle de Klerk

Christelle de Klerk

Junior Lektor: Ekonomiese en Bestuurswetenskap Onderwys

Me Christelle de Klerk

  +27 18 299 1570
  christelle.deklerk@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G46, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons
  Ekonomie; Besigheidstudies; Rekeningkunde vir Onderwys

Cornè Kruger

Cornè Kruger

Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Cornè Kruger

  +27 18 299 2159
  corne.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling
LinkedInResearch Gate

Dorothy Laubscher

Dorothy Laubscher

Senior Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Dorothy Laubscher

  +27 18 299 4585
  dorothy.laubsher@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G56, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Selfgerigte Leer; Vervlegde Leer

Elsa Mentz

Elsa Mentz

SDL Navorsingsdirekteur & Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Elsa Mentz

  +27 18 299 4780
  elsa.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C4, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Neal Petersen

Neal Petersen

Adjunk-Direkteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-onderwys (Potchefstroom)

Dr Neal Petersen

  +27 18 299 1906
  neal.petersen@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  BSc Ed, BSc Hons, VDO, MPhill, PhD
  Lewenswetenskappe-onderwys; Koöperatiewe Leer; Kwalitatiewe Navorser

Roxanne Bailey

Roxanne Bailey

Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys

Dr Roxanne Bailey

  +27 18 299 1475
  roxanne.bailey@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G15, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Koöperatiewe Leer; Selfgerigte Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Sukie van Zyl

Sukie van Zyl

Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys

Me Sukie van Zyl

  +27 18 299 1472
  sukie.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G17, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MEd
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Dieper Leer
LinkedInOrcIDResearch Gate

Washington Dudu

Washington Dudu

Medeprofessor; Waarnemende Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Washington Dudu

  +27 18 389 2833
  washington.dudu@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G196, Mafikengkampus
  Dip.Ed., BEd, MSc.Ed, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels
OrcIDResearch GateGoogle Scholar

Kognisie en metakognisie ter bevordering van SGL

Annalie Roux

Annalie Roux

Senior Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Annalie Roux

  +27 18 299 1895
  annalie.roux@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G54, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Metakognitiewe onderrig- en leerstrategieë vir selfgerigte leer in wiskunde onderwyser onderrig; Konseptuele leer van voordiens wiskunde onderwysers; Wiskundige denke en probleemoplossing
LinkedIn

Annalize Ferreira

Annalize Ferreira

Tydelike Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Me Annalize Ferreira

  +27 18 299 4597
  10277862@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD(N), BEdHons, MSc
Research Gate

Cornè Kruger

Cornè Kruger

Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Cornè Kruger

  +27 18 299 2159
  corne.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G44, Potchefstroomkampus
  HOD (Pre-primêr), BEd Hons, MEd, PhD
  Graad R Onderwys; Grondslagfase Wiskunde; Werk-geïntegreerde Leer; SGL; Metakognisie; Refleksie (Reflektiewe joernale); Kurrikulumontwikkeling
LinkedInResearch Gate

Divan Jagals

Divan Jagals

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Divan Jagals

  +27 18 299 2154
  divan.jagals@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek

Elsie Lubbe

Elsie Lubbe

Senior Lektor: Rekenaarwetenskaponderwys

Dr Elsie Lubbe

  +27 18 299 1462
  elsie.lubbe@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G14, Potchefstroomkampus
  HOD (S), BEd, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Sleutelbordvaardigheid (Blindtiktegniek)

Marthie van der Walt

Marthie van der Walt

Medeprofessor: Wiskunde-onderwys

Prof Marthie van der Walt

  +27 18 299 1854
  marthie.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde
LinkedInExpertResearch Gate

Probleemgebaseerde leer ter bevordering van SGL

Aubrey Golightly

Aubrey Golightly

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Aubrey Golightly

  +27 18 299 4729
  aubrey.golightly@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer
Research GateGoogle Scholar

Christo van der Westhuizen

Christo van der Westhuizen

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Christo van der Westhuizen

  +27 18 299 4734
  christo.vanderwesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Gerrie Benadé

Gerrie Benadé

Lektor: Tegnologie vir Onderwys

Mnr Gerrie Benadé

  +27 18 299 4235
  gerrie.benade@nwu.ac.za
  Gebou B9, Kantoor G04, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), Tegniese Diploma, BEd Hons, MEd
  Meganiese Tegnologie; Siviele Tegnologie; Tegniese Tekeninge; RSPR. Hons BEd; MEd begeleiding; Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer

Josef de Beer

Josef de Beer

Waarnemende Navorsingsdirekteur: Selfgerigte Leer

Prof Josef de Beer

  +27 18 285 2626
  josef.debeer@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc (Ed), BSc Hons, MEd, MSc, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels; Etnobotanie
Research GateGoogle Scholar

Marietjie Havenga

Marietjie Havenga

Medeprofessor: Rekenaarwetenskaponderwys

Prof Marietjie Havenga

  +27 18 299 4281
  marietjie.havenga@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G16, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, VDO, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Ingenieurswese onderwys
Google Scholar

Marthie van der Walt

Marthie van der Walt

Medeprofessor: Wiskunde-onderwys

Prof Marthie van der Walt

  +27 18 299 1854
  marthie.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde
LinkedInExpertResearch Gate

Melissa Speight Vaughn

Melissa Speight Vaughn

Nadoktorale Genoot

Dr Melissa Speight Vaughn

  +27 18 299 4775
  melissa.speightvaughn@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, MS, PhD
  Inheemse maniere van weet; Burgerskap; Kulturele Identiteit; Samehorigheid; Opvoedkundige Beleid; Kwalitatiewe Navorsingsmetodologieë
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Susan Nieuwoudt

Susan Nieuwoudt

Senior Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Susan Nieuwoudt

  +27 18 299 1912
  susan.nieuwoudt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G52, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MEd, PhD
  Assessering in Wiskunde; Koöperatiewe Leer; Onderrig-leerstrategieë in Wiskunde; Probleemgebaseerde Leer; Probleemoplossing in Wiskunde; Selfgerigte Leer

Tertia Jordaan

Tertia Jordaan

Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Tertia Jordaan

  +27 18 299 4580
  tertia.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G28, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Probleemoplossing en Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer

Inheemse kennis en gekontekstualiseerde leer om SGL te bevorder

Anitia Lubbe

Anitia Lubbe

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Me Anitia Lubbe

  +27 18 299 4323
  12080454@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G24, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS, MEd
  Implementering van Koöperatiewe Leer; Implementering van Koöperatiewe Basisgroepe; Gebruik van Koöperatiewe Leer om SDL te verbeter; Selfgerigte Leer

Annalize Ferreira

Annalize Ferreira

Tydelike Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Me Annalize Ferreira

  +27 18 299 4597
  10277862@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD(N), BEdHons, MSc
Research Gate

Aubrey Golightly

Aubrey Golightly

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Aubrey Golightly

  +27 18 299 4729
  aubrey.golightly@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 108, Potchefstroomkampus
  B. Prim Ed., BA Hons, MA, PhD
  Geografie-onderwys; Probleemgebaseerde Leer; Selfgerigte Leer; Aktiewe Leer
Research GateGoogle Scholar

Christo van der Westhuizen

Christo van der Westhuizen

Medeprofessor: Geografie en Omgewingsopvoeding

Prof Christo van der Westhuizen

  +27 18 299 4734
  christo.vanderwesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 111, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BA Hons, MA, PhD
  Die integrasie van IKT’s in Geografie-Onderwys; Vervlegde Leeromgewings en tegnologie-toepassings om Selfgerigte Leer te kweek; Digitale Leer
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Divan Jagals

Divan Jagals

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Divan Jagals

  +27 18 299 2154
  divan.jagals@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G45, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Toepassing van metakognisie op die filosofie van wiskunde-onderwys deur te fokus op Metakognisie; Wiskunde-onderwys; Spiritualiteit en Inheemse Kennisstelsels; Effek

Donnavan Kruger

Donnavan Kruger

Tydelike Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Dr Donnavan Kruger

  +27 18 299 4322
  donnavan.kruger@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G20, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MSc, PhD
  Etnodierkunde; Kwantitatiewe Navorsingsmetodes
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Elsa Mentz

Elsa Mentz

SDL Navorsingsdirekteur & Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer

Prof Elsa Mentz

  +27 18 299 4780
  elsa.mentz@nwu.ac.za
  Gebou C4, Kantoor G08, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Koöperatiewe Leer; Rekenaarwetenskaponderwys
LinkedInExpertOrcIDResearch GateGoogle Scholar

James Varughese

James Varughese

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Dr James Varughese

  +27 18 285 2068
  james.varughese@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G05, Potchefstroomkampus
  BSc, MSc, PhD
  Fisika

Josef de Beer

Josef de Beer

Waarnemende Navorsingsdirekteur: Selfgerigte Leer

Prof Josef de Beer

  +27 18 285 2626
  josef.debeer@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G51, Potchefstroomkampus
  BSc (Ed), BSc Hons, MEd, MSc, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels; Etnobotanie
Research GateGoogle Scholar

Kobus Lombard

Kobus Lombard

Waarnemende Adjunkdekaan: Toegewysde Funksies & Professor: Kurrikulumstudies

Prof Kobus Lombard

  +27 16 910 3068
  kobus.lombard@nwu.ac.za
  Gebou 11A, Kantoor 111, Vaaldriehoekkampus
  BA(Ed), BEd, MEd, DEd
  Assessering; Kwalitatiewe Navorsingsmetodologie; Selfgerigte Leer
LinkedInExpertResearch Gate

Lounell White

Lounell White

Senior Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Dr Lounell White

  +27 18 299 4293
  lounell.white@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G25, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, BA Hons, BSc Hons, MSc, PhD
  Gemeenskap van Praktyk; Lewenswetenskappe-onderwys
LinkedIn

Marietjie Havenga

Marietjie Havenga

Medeprofessor: Rekenaarwetenskaponderwys

Prof Marietjie Havenga

  +27 18 299 4281
  marietjie.havenga@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G16, Potchefstroomkampus
  BSc, HOD, VDO, BSc Hons, MSc, PhD
  Selfgerigte Leer; Probleemgebaseerde Leer; Rekenaarwetenskaponderwys; Ingenieurswese onderwys
Google Scholar

Marry Mdakane

Marry Mdakane

Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Marry Mdakane

  +27 18 299 4567
  marry.mdakane@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G49, Potchefstroomkampus
  HOD, BEd Hons, MEd, PhD
  Selfgerigte Leer; Inheemse Kennis, Oop Afstandsleer

Marthie van der Walt

Marthie van der Walt

Medeprofessor: Wiskunde-onderwys

Prof Marthie van der Walt

  +27 18 299 1854
  marthie.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G50, Potchefstroomkampus
  BA, HOD, Hons, MEd, PhD
  Metakognisie; Refleksie; Lesstudie; Wiskunde-onderwys; Studie-oriëntering in Wiskunde; Navorsing; Gekontekstualiseerde Wiskunde
LinkedInExpertResearch Gate

Melissa Speight Vaughn

Melissa Speight Vaughn

Nadoktorale Genoot

Dr Melissa Speight Vaughn

  +27 18 299 4775
  melissa.speightvaughn@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 140, Potchefstroomkampus
  BSc, MS, PhD
  Inheemse maniere van weet; Burgerskap; Kulturele Identiteit; Samehorigheid; Opvoedkundige Beleid; Kwalitatiewe Navorsingsmetodologieë
LinkedInOrcIDResearch GateGoogle Scholar

Neal Petersen

Neal Petersen

Adjunk-Direkteur: Skool vir Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-onderwys (Potchefstroom)

Dr Neal Petersen

  +27 18 299 1906
  neal.petersen@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G21, Potchefstroomkampus
  BSc Ed, BSc Hons, VDO, MPhill, PhD
  Lewenswetenskappe-onderwys; Koöperatiewe Leer; Kwalitatiewe Navorser

Pentecost Nkhoma

Pentecost Nkhoma

Senior Lektor: Wiskunde-onderwys

Dr Pentecost Nkhoma

  +27 18 389 2297
  pentecost.nkhoma@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G195, Mafikengkampus
  Onderwys Diploma, BSc, MEd, PhD
  Wiskunde-onderwys; Leerdergesentreerdheid in swak sosiale kontekste

Susan Bester

Susan Bester

Tydelike Lektor: Geskiedenisonderwys

Dr Susan Bester

  +27 18 299 4719
  susan.bester@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 224, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd, PhD
  Geskiedenis (Kurrikulum/Onderrig); Grondeise; Multimedia gebruik in Geskiedenisonderrig

Tshidi Lekgetho

Tshidi Lekgetho

Junior Lektor

Me Tshidi Lekgetho

  +27 18 389 2188
  Tshidi.Lekgetho@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kantoor G56, Mafikengkampus
  BEdHons
  Graad R, Leerderondersteuning

Tswakae (TK) Sebotsa

TK Sebotsa

Lektor: Natuurwetenskappe-onderwys

Mnr Tswakae (TK) Sebotsa

  +27 18 299 4295
  28957210@nwu.ac.za
  Gebou B10, Kantoor G32, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, NGOS
  Fisika-Laboratoriumwerk; Fisika-Simulasies; Onderrig en Leer

Washington Dudu

Washington Dudu

Medeprofessor; Waarnemende Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Washington Dudu

  +27 18 389 2833
  washington.dudu@nwu.ac.za
  Gebou G, Kantoor G196, Mafikengkampus
  Dip.Ed., BEd, MSc.Ed, PhD
  Onderwyseropleiding; Wetenskap-onderwys; Inheemse Kennisstelsels
OrcIDResearch GateGoogle Scholar

Akademieskap en praxis vir SGL

Bernadette Geduld

Bernadette Geduld

Senior Lektor: Kurrikulumstudies

Dr Bernadette Geduld

  +27 18 299 4583
  bernadette.geduld@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G48, Potchefstroomkampus
  BA, BEd Hons, MPhil, PhD
  Oop afstandsleer; Self-gereguleerde Leer; Leerteorieë
Research Gate

Charlene du Toit-Brits

Charlene du Toit-Brits

Medeprofessor: Kurrikulumstudies

Prof Charlene du Toit-Brits

  +27 18 299 4738
  charlene.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 128, Potchefstroomkampus
  HOD (Sek), BEd, MEd, DEd
  SGL binne afstand- en voltydse onderwysopleiding; Selfgerigte gekontekstualiseerde leer - (kulturele, sosio-ekonomiese, emosionele en opvoedkundige aspekte) wat die Selfgerigte gereedheid van individue affekteer; Vergelykende Onderwys

Marisa Verster

Marisa Verster

Lektor: Kurrikulumstudies

Me Marisa Verster

  +27 18 299 4736
  marisa.verster@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 109, Potchefstroomkampus
  BEd, BEd Hons, MEd
  Kurrikulumstudies; Selfgerigte Leer
LinkedInResearch Gate

Nadine Fouché

Nadine Fouché

Lektor: Afrikaans vir Onderwys

Me Nadine Fouché

  +27 18 299 4724
  21733104@nwu.ac.za
  Gebou C6, Kantoor 221, Potchefstroomkampus
  BEd, BEdHons, MEd
  Afrikaans Taalkunde; Taalonderrig

Buitengewone Professor

Sharan Merriam

Sharan Merriam

Buitengewone Professor (The University of Georgia, Athens, USA)

Prof Sharan Merriam

  +27 18 299 ****
  smerriam@uga.edu
  Gebou C6, Kantoor 246, Potchefstroomkampus