Me Charlene Engelbrecht

Lektor
  +27 18 389 2090
  Email
  Gebou A2I, Kantoor G158, Mahikengkampus

Me Hantie Theron

Lektor
  +27 18 285 2091
  Email
  Gebou B11, Kantoor G29, Potchefstroom Kampus

Dr Pieter Swarts

Lektor
  +27 18 299 4895
  Email
  Gebou C6, Kantoor 139, Potchefstroomkampus

Me Nelly Motaung

Junior Lektor
  +27 18 299 1713
  Email
  Building B10, Office G26, Potchefstroom Campus

Me Mallery Mitchell

Junior Lektor
  +27 016 9103571
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 104, Vaalkampus

Dr Lettie Botha

Vakgroepleier en Lektor
  +27 18 299 4462
  Email
  Gebou B10, Kantoor G40, Potchefstroomkampus
Corlia Twine

Dr Corlia Twine

Lektor
  +27 18 299 2149
  Email
  Gebou B11, Kantoor G47, Potchefstroomkampus

Prof Johan Botha

Medeprofessor
  +27 18 285 2265
  Email
  Gebou B6, Kantoor G08, Potchefstroomkampus

Me Hannelie Louw

Lektor
  +27 18 285 2875
  Email
  Gebou B11, Kantoor G35, Potchefstroom Kampus

Dr Carmen Joubert

Adjunk-Vakgroepleier en Lektor
  +27 016 9103096
  Email
  Gebou 11B, Kantoor 128, Vaaldriekhoekkampus

Dr Shantha Naidoo

Lektor
  +27 18 299 4551
  Email
  Building B11, Office G51, Potchefstroom Campus

Dr Isabel Payne-van Staden

Lektor
  +27 018 2852427
  Email
  Potchefstroomkampus

Prof Julialet Rens

Adjunk-direkteur (PK) en Medeprofessor
  +27 18 299 1893
  Email
  Gebou B10, Kantoor G29, Potchefstroomkampus