Edu-Lead

Navorsingsdirekteur van die Edu-Lead-nis

Prof Jan Heystek

 

Die Onderwys en Leierskap-navorsingseenheid (Edu-Lead) is in 2017 gestig in die Fakulteit Opvoedkundige Wetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die entiteit is op leierskap op alle vlakke van die onderwysstelsel, met verskeie subfokusse soos deur die vyf projekgroepe uitgebeeld:

  • Omkeerstrategieë by swak presterende sekondêre skole: Lesse uit suksesgevalle in histories benadeelde gebiede;
  • Bevordering van gesonde skole in Suid-Afrika;
  • Die invloed van skoolhoof-leierskapstyle, skoolbestuurstrukture, morele leierskap en kontekstuele determinante op ʼn positiewe skoolklimaat;
  • Leierskapaanspreeklikheid van skoolhoofde insake verbeterde gehalte-onderwys (resultate) in sekondêre skole;
  • Verstaan van leierskap vir en gedurende skoolverandering en ontwikkeling in ʼn veeleisende voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse konteks.