Diversiteit, verandering en verskille is onderwerpe wat ons van nature uitdaag ten opsigte van ons begrip van wie ons is asook ons beskouing van wat reg en normaal is binne 'n samelewing. Die "Praat Uit" seminare is verbind daartoe om:

  • 'n reeks kwessies te konfronteer wat krities is vir die voort bestaan van ons demokrasie;
  • gesprekke te ontlok rakende verskille, geslag, ras en ook klas as 'n verskynsel in 'n veranderende samelewings; asook
  • bydrae te lewer tot nasionale sowel as wetenskaplike debatte

 

Seminaar 1 - Voorstellings van Seksualiteit in akademiese literatuur, geloof en geestelikheid

Seminaar 2 - Dialogiese ruimtes: Die Pedagogie van menswees. Vrae rondom tradisie en mag

Seminaar 3 - Die politiek van verteenwoordiging in toekomstige konseptualiserings van universiteite: geslagsin-/uitsluiting

Seminaar 4 - Homoseksualiteit in die Akademie

Seminaar 5 - Taal en meertaligheid

Seminaar 6 - Dekolonialisering van die hoër onderwys kurrikulum

Seminaar 7 - Studente Protes by Hoër Onderwys Instellings

Seminaar 8 - Diversiteit en Erfenis