'n Kernaspek wat deur die Leerstoel bevorder en nagevors word is Oop Opvoedkundige Hulpbronne (OOH). Die William and Flora Hewlett Foundation (2019) definieer ’n OOH as onderrig-, leer- en navorsingsmateriaal in enige medium (digitaal of ander) wat in die openbare domein beskikbaar is en onder ’n oop lisensie vrygestel is wat gratis toegang, gebruik, wysiging en herverspreiding deur andere sonder enige beperkings toelaat.

Die Noordwes-Universiteit is daartoe verbind tot die bevordering, gebruik en skep van OOH'e deur die OOH-verklaring wat deur die NWU se Senaat in Maart 2018 aanvaar. Verder is die Noordwes-Universiteit ook 'n vennoot van die OERu.