KOMENDE EN ONLANGSE GEBEURE

- Besoek van prof. Daniel Burgos, Visekanselier vir Navorsing en Tegnologie & UNESCO-leerstoel vir e-Leer, Internasionale Universiteit van La Rioja, Spanje - aanbieding op 20 November 2019 (Potchefstroom)
- Besoek van prof. Tel Amiel, UNESCO-leerstoel in Afstandsonderrig, Universiteit van Brasília, Brazil - met aanbiedings op 12 November 2019 (Vanderbijlpark), 13 November 2019 (Mahikeng) en 14 November 2019 (Potchefstroom).
- Aanbieding by die NWU se Ooptoegangsweek (21 Oktober 2019 - Potchefstroom)
- Referaat as hoofspreker by die Internasionale Konferensie vir Inligtingsgeletterdheid (ICIL) (23-25 September 2019 - Vanderbijlpark)
- Referaat as hoofspreker by die Nadeosa-kongres (5 Julie 2019 - Roodepoort)
- Referaat by die A-MODE International Conference: Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices (20-22 Junie 2019 - Rome, Italië).


UNESCO-LEERSTOEL HOOFSPREKER BY DIE OOPTOEGANGSWEEK
Prof. Jako Olivier, UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne, het die aanvangshoofrede by die NWU-biblioteek se kollokwium vir die Ooptoegangsweek 2018 op 22 Oktober aangebied. Die tema van die gebeurtenis, wat wêreldwyd gevier word, is vanjaar die ontwerp van regverdige grondslae vir oop kennis. Prof. Olivier se aanbieding was getiteld "Being able to read open educational resources: exploring multiliteracies in support of equitable open knowledge".

UNESCO-LEERSTOEL SE BESOEK AAN BOTSWANA: NOVEMBER 2018
Prof. Jako Olivier het die Botswana Oop Universiteit en die Universiteit van Botswana op 19 en 20 November 2018 besoek as deel van die UNESCO-leerstoel oor multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne se netwerkskakeling. Die besoek het ’n aanbieding aan die personeel van die Botswana Oop Universiteit omtrent oop opvoedkundige hulpbronne, vergaderings met dekane en prof. Frank Youngman (BOU se Adjunkvisekanselier – Akademiese dienste) asook gesprekke met navorsingsamewerkers en potensiële nagraadse studente ingesluit.

BESOEK AAN NAMIBIË: APRIL 2019
Prof. Jako Olivier het die voorreg gehad om die Universiteit van Namibië (UNAM) in April 2019 te besoek om samewerkingsgeleenthede met betrekking tot die UNESCO-leerstoel te ondersoek. Hy het Maandag twee lesings aangebied: een oor multigeletterdhede binne die konteks van selfgerigte leer en die gebruik van oop opvoedkundige hulpbronne (OOH) en een oor die ekwivalensie tussen die kontak- en afstandsmodus van aflewering. Verder is gesprekke gevoer met personeel van UNAM se Sentrum vir Oop, Afstands- en E-leer (CODeL) sowel as die Adjunkdekaan en personeel van hul Fakulteit Opvoedkunde.

NWU SE OOPTOEGANGSWEEK 2019
Die UNESCO-leerstoel het deelgeneem aan die NWU se Ooptoegangsweek vir 2019 met 'n aanbieding getiteld, Towards lingual equity: the language of open knowledge. Die foto hieronder wys die sprekers by die gebeurtenis in Potchefstroom op 21 Oktober 2019.

Van links: prof. Jako Olivier (UNESCO-leerstoelhouer), dr Mathew Moyo (NWU se Hoofdirekteur: Biblioteek- en Inligtingsdienste), dr Pierre de Villiers (AOSIS), me Valencia Wagner (SADiLar) en prof. Andries van Aarde (AOSIS).